شاخص کل : ۲,٠۶۱,۴۸۱
تغییرات: ٠.۶۸ % ، -۱۴,٠۱۲
حجم معاملات : ۳,۷۵۶,۴۲۲,۹٠۲
ارزش معاملات : ۱٠,۸۱۵,۸۹۱,۵۷۴,٠۴۶
تعداد سهم معاملاتی : ۵۵۸
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۶,۶۶٠ ۱۶,۶۶٠
  ۲
  ۹٠۷,۵۶٠ ۱۷,٠٠٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱,۳۳۶ ۱,۳۶۲
  ۱.۹۸
  ۲۷۷,۸۴۴ ۱,۳۶۳
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۹,۵۷٠ ۹,۷۴٠
  ۱.۹۵
  ۱۳۴,۱۷۷ ۹,۷۶٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۳,۴۷۹ ۳,۵۴۶
  ۲
  ۲۲۳,۵۲٠ ۳,۵۵٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۷۳٠
  ٠.۵۸
  ۷۶۳,۸۸٠ ۱۳,۷۲٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۳,۶۳۳ ۳,۶۳۳
  ۱.۹۷
  ۸,۴۴۷,۹۴۳ ۳,۷٠۶
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,٠۴۳ ۳,۱٠۵
  ۲
  ۳۶,۸٠٠ ۳,۱٠۵
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۳,۱۴٠ ۳,٠۶۸
  ٠.۵۱
  ۵۶۵,۱۸۲ ۳,۱۲۴
 • اخابر مخابرات ایران ۷,۳۶٠ ۷,۴۷٠
  ۲
  ۴,۲۶۴,۹۲۶ ۷,۵۱٠
 • اردستان سیمان اردستان ۱۵,۴۸٠ ۱۵,۶۲٠
  ٠.۷۲
  ۱,۷۹۶,۲۶۴ ۱۵,۳۷٠
 • آردینه نشاسته و گلوکز آردینه ۱۱,۱۸٠ ۱۱,۱۸٠
  ۱.۹۳
  ۲,۴٠۴,۲٠۶ ۱۱,۴٠٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۸,۶۶٠ ۱۹,٠٠٠
  ۲
  ۶٠۶,۴۸۹ ۱۹,٠۴٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۷۳,۶۵٠ ۷۳,۹٠٠
  ۱.۲۷
  ۷۱۹,۱۴۷ ۷۴,۶٠٠
 • آریان سرمایه گذاری پارس آریان ۳,٠۶۱ ۳,٠۶۸
  ۱.۹۹
  ۱,۳۱۹,۳۵٠ ۳,۱۲۳
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۲۴۱ ۱,۲۴۱
  ۱.۹۷
  ۱۸,۹۱۱,۶۴۸ ۱,۲۶۶
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۶,۴۵٠ ۶,۴۵٠
  ۱.۹
  ۸,۲۱۵,۲۶۲ ۶,۳۳٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۲,۲۲٠ ۲,۲۲۳
  ٠.۷۲
  ۲,۵۸۴,۲۶۳ ۲,۲۳۶
 • افرا افرانت ۸,۶۹٠ ۸,۸۵٠
  ۱.۹۲
  ۶۹,۹۷۹ ۸,۸۶٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۷,۱۵٠ ۱۷,۴۹٠
  ۲
  ۳٠۹,۱۷۴ ۱۷,۵٠٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۵۹۴ ۲,۶۳۹
  ۱.۹۷
  ۲,۵۷۵,۸۹٠ ۲,۶۴۶
 • امید تامین سرمایه امید ۳,۳۷۹ ۳,۳۷۲
  ٠.۱۵
  ۱,۲۶۷,۲۴٠ ۳,۳۷۴
 • امین تامین سرمایه امین ۲,۹٠۱ ۲,۹۵۶
  ۱.۹۹
  ۱,۲۴۴,۴۹۹ ۲,۹۶٠
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۱,۳۵۸ ۱,۳۵۸
  ۱.۹۵
  ۱,۱۸۶,۷۴۸ ۱,۳۸۵
 • انرژی بورس انرژی ایران ۱۹,۵۲٠ ۱۹,۶۳٠
  ۱.۹۶
  ۷۹۹,۱۹۶ ۱۹,۹۱٠
 • اوان مبین وان کیش ۹,٠۱٠ ۹,٠۴٠
  ۱.۹۶
  ۹۳۴,۴۳۱ ۹,۱۹٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲۸,۵٠٠ ۲۸,۲۵٠
  ٠.۳۵
  ۴۹۲,۶۸۳ ۲۸,۶٠٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۲٠,٠۱٠ ۲٠,۲۵٠
  ۱.۹۶
  ۲۸۷,۹۱۹ ۲٠,۴۱٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۷,۷۶٠ ۷,۹٠٠
  ۱.۹
  ۸۱۴,۱۶۴ ۷,۹۱٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۱,۸۴٠ ۱۱,۸۹٠
  ۱.۹۹
  ۱,٠۵۳,۹۱۹ ۱۲,٠۸٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۶۸۴ ۱,۶۸۸
  ۱.۹۸
  ۲۵,۵۲۱,٠۹۷ ۱,۷۱۸
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۱,۸۹۶ ۱,۹٠۱
  ۱.۹۶
  ۳,۶۱۷,۸۱۸ ۱,۹۳۴
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۳,۷۹۲ ۳,۸۳۸
  ۱.۹۱
  ۱,۹۹۴,۶۱۴ ۳,۸۶۶
 • برکت گروه دارویی برکت ۴,۲۶۵ ۴,۲۶۶
  ۲
  ۹,۱٠۷,۸۸۱ ۴,۳۵۲
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۳۹۶ ۴,۴۷۴
  ۱.۹۸
  ۴٠۱,۴۵٠ ۴,۴۸۵
 • بساما بیمه سامان ۱۲,۵۱٠ ۱۲,۵۹٠
  ۱.۸۸
  ۱,۳۹۱,۳۶۹ ۱۲,۷۵٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴,۷۹۷ ۴,۸۸۳
  ۱.۹۸
  ۵۸۵,۵۴۴ ۴,۸۹۴
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸,۲۵٠ ۸,۴۱٠
  ۱.۹
  ۳۷,۲۸۱ ۸,۴۱٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۱,٠۵٠ ۱۱,٠۹٠
  ٠.۳۶
  ۳۴۷,۳۲۴ ۱۱,٠۹٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱٠,٠۱٠ ۱٠,۲۱٠
  ۱.۹۶
  ۳۴,۱۹۳ ۱٠,۲۱٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۹,۵۵٠ ۹,۵۵٠
  ۱.۹۵
  ۹۳٠,۲۴۵ ۹,۷۴٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۵۱٠ ۲,۴۸۶
  ۱.۱۷
  ۶,۶۲۲,٠۸۸ ۲,۴۸۱
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,٠۸۸ ۱,٠۸۸
  ۱.۹۸
  ۵٠۶,۹۴۵ ۱,۱۱٠
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۲,۱۹٠ ۱۲,۲٠٠
  ۱.۹۳
  ۲۹۱,۸۲٠ ۱۲,۴۳٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵,۵۵٠ ۵,۵۵٠
  ۱.۹۴
  ۶۶۳,۴۹۵ ۵,۶۶٠
 • بموتو موتوژن‌ ۲,٠۳۲ ۲,٠۵۳
  ۱.۶
  ۳,۵۱۹,۲۶۲ ۲,٠۶۵
 • بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس ۳,۸۱۸ ۳,۸۲٠
  ۱.۹۸
  ۴,۹٠۳,۲۹۱ ۳,۸۹۵
 • بنو بیمه تجارت نو ۲,۷۳٠ ۲,۷۳٠
  ۱.۹۷
  ۲,۵۲۲,۹۴٠ ۲,۷۸۵
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,٠۲۵ ۲,٠۳۵
  ۱.۹۸
  ۶,۵۴۸,۹۳۳ ۲,٠۶۶
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳,٠۸۴ ۳,٠۹۸
  ۱.۹۷
  ۴,۹٠۳,٠۵۳ ۳,۱۴۶
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۴,۶٠۱ ۴,۶۶۷
  ۱.۹۸
  ۲,۱۲۶,۴۵۹ ۴,۶۹۴
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۵۶,۸۹٠ ۵۷,۳۵٠
  ۲
  ۱,٠۴٠,۵۳۹ ۵۸,٠۵٠
 • بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران ۱۷,۳۹٠ ۱۷,۴۳٠
  ۱.۸۱
  ۱,٠۵۴,۲۲۶ ۱۷,۷۱٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۶,۸۱٠ ۶,۶۹٠
  ۱.۹۵
  ۲۶۶,٠۱۷ ۶,۶۸٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۴۲۴ ۲,۴۴۷
  ۱.۵
  ۱۵,۸۷۲,۳۴۴ ۲,۴۶۱
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳٠,۹٠٠ ۳٠,۸۴٠
  ٠.۱
  ۱,۶۷۴,۲۵٠ ۳٠,۸۷٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۲,۹۸٠ ۲,۹۹۴
  ۱.۹۷
  ۴,۹۳۸,۴۳۵ ۳,٠۴٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۲,۱۸٠ ۱۲,۴۱٠
  ۱.۹۳
  ۵۷,۷۹٠ ۱۲,۴۲٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۶۶٠ ۵,۷۷٠
  ۱.۹۱
  ۲۱۳,۷۶٠ ۵,۷۷٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۱۴۳ ۲,۱۴۲
  ۱.۹۲
  ۹,٠٠۴,۵۵۸ ۲,۱۸۵
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۵۱۳ ۱,۵۱۵
  ۱.۹۴
  ۴۲,۴۱۹,۲۶٠ ۱,۵۴۳
 • پخش پخش البرز ۴,۶۱۲ ۴,۶۱۲
  ۲
  ۵۷۲,۳٠۲ ۴,۷٠۶
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۵,۴۹٠ ۵,۶٠٠
  ۱.۹۶
  ۱٠۵,۳٠۱ ۵,۶٠٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۵,۸۵٠ ۵,۹۵٠
  ۱.۸۵
  ۳۳۱,۸۷۲ ۵,۹۶٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۲۴۲ ۲,۲۸۲
  ٠.۴۴
  ۱۸,۶۸۱,۹۹۶ ۲,۲۵۲
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵۷,۷۷٠ ۵۸,۷۲٠
  ۱.۶۵
  ۲۵,۶۲۶ ۵۸,۷۴٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۹,۷۵٠ ۱۹,۵۹٠
  ۱.۹۶
  ۱,۱۵۴,۲۱۶ ۱۹,۳۷٠
 • پکویر کویر تایر ۵,٠۷٠ ۵,٠۶٠
  ۱.۷۴
  ۴,۴۷۸,۱۵٠ ۵,۱۶٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۶,۹۸٠ ۷,۱۲٠
  ۱.۹۷
  ۵۶,۷۶۴ ۷,۱۲٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۹,۸۵٠ ۹,۹۹٠
  ۱.۹۹
  ۴۳٠,۷۷۷ ۱٠,٠۵٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۳,۵۷۵ ۳,۵۷۵
  ۱.۹۷
  ۲,۳۳۶,۲۵۴ ۳,۶۴۷
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۲,۹۴۷ ۳,٠٠۵
  ۲
  ۱۵۵,۸٠۶ ۳,٠٠۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۴,۷۶٠ ۱۴,۹۷٠
  ۱.۹۹
  ۲,۶۸۴,۳۷۱ ۱۵,٠۶٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۸,۱۶٠ ۸,۱۶٠
  ٠
  ۳,۴۱۲,۳۸۱ ۸,۱۶٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۲۹٠ ۹,۳٠٠
  ۱.۹
  ۴,۸٠۶,۲۶۴ ۹,۴۷٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۲,۷۸٠ ۱۳,۱۸٠
  ۱.۹۹
  ۸۲۳,۸۶۳ ۱۳,٠۴٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۶,۷۶٠ ۶,۸۷٠
  ٠.۴۴
  ۱,۵۶٠,۲۵۴ ۶,۷۹٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۹,۹۳٠ ۱٠,٠۳٠
  ۱.۸۸
  ۱,۲۲۴,۵۲۷ ۱٠,۱۲٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,۵۷۳ ۲,۵۶۴
  ۱.۷۴
  ۱۴,۷۷۳,۱۵۲ ۲,۵۲۹
 • تکاردان تامین سرمایه کاردان ۲,۳۲۵ ۲,۳۳۱
  ٠.۱۷
  ۵,۲۲۹,۶٠۶ ۲,۳۲۱
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۲,۶۷٠ ۳۳,۳۲٠
  ۱.۹۸
  ۷,۲۵۲ ۳۳,۳۳٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۶۹٠ ۶,۷۷٠
  ۱.۹۱
  ۸٠۷,۸۶۹ ۶,۸۲٠
 • تکنو تکنوتار ۵,۲۹٠ ۵,۳۸٠
  ۱.۸۶
  ۲۳۱,۴۹۶ ۵,۳۹٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۵۲۲ ۳,۵۵۹
  ٠.۷۳
  ۶,۱۵۸,۹۲٠ ۳,۵۴۸
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۴,۵۹۹ ۴,۵۷۵
  ٠.۵۶
  ۳۶۱,۵۲۹ ۴,۶۲۵
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۱۱۲ ۲,۱۳۱
  ٠.۹۴
  ۱,۳۳۶,٠۳۸ ۲,۱۳۲
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱,۱۹۵ ۱,۲۱٠
  ۱.۹۷
  ۵,۷٠۹,۴۷۳ ۱,۲۱۹
 • توریل توکاریل ۴,۲۲۲ ۴,۲۲۷
  ۲
  ۹,۹۴۷,۶۴۷ ۴,۳٠۸
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۸,۵۹٠ ۸,۵۹٠
  ۱.۹۴
  ۳,۲۵۲,۸٠۹ ۸,۷۶٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۶,٠۸٠ ۲۶,۴٠٠
  ۱.۹۹
  ۱,۴۹۲,۸۴۵ ۲۶,۶۱٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۳,۸۲۳ ۳,۸۴٠
  ۲
  ۴,۶۲۸,۸۵۸ ۳,۹٠۱
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۲,۹۵٠ ۱۳,۲۱٠
  ۱.۹۷
  ۱۵,۸۴۲ ۱۳,۲۱٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۳۱,۶۱٠ ۳۲,۲٠٠
  ۱.۹۸
  ۳۹,۹۶۵ ۳۲,۲۵٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۷۴۵ ۱,۷۴۷
  ۱.۹۷
  ۱۸,۹۳۸,۸۲۹ ۱,۷۸٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۵,۹۴٠ ۱۶,۱۸٠
  ۱.۹۷
  ۳,۵۲۹,۲۶۶ ۱۶,۲۶٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,٠۹۹ ۲,۱٠٠
  ٠
  ۴۸,۵۴۱,۷٠٠ ۲,٠۹۹
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۶,۵۹٠ ۱۷,٠۱٠
  ۱.۸۹
  ۷,۶۷۲,۷۴۹ ۱۶,۹۱٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۷,۲۶٠ ۷,۴٠٠
  ۱.۸۹
  ۶۸,۱۸۳ ۷,۴٠٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۱,۵۷٠ ۱۱,۵۹٠
  ۱.۹۵
  ۱,۱٠۹,۶۶۷ ۱۱,۸٠٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۳,۹۹٠ ۱۴,۲۴٠
  ۱.۹۶
  ۱۱۵,۶۴۵ ۱۴,۲۷٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱٠,۳۶٠ ۱٠,۵۳٠
  ۱.۹۹
  ۴۷۶,۶٠۴ ۱٠,۵۷٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳۵,۹۴٠ ۳۶,٠۴٠
  ٠.۴۵
  ۱,۷۹۲,۱۹۱ ۳۵,۷۸٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۴,۵۷٠ ۱۴,۵۸٠
  ۱.۹۵
  ۱۳۸,۴۵۱ ۱۴,۸۶٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۱,٠٠٠ ۱۱,۲۲٠
  ۱.۹۶
  ۲۶,۴۶۲ ۱۱,۲۲٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲۹,۱۱٠ ۲۹,۳۵٠
  ۱.۹۹
  ۲,۵۴۲,۶۶۴ ۲۹,۷٠٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,۸۹٠ ۵,۹۱٠
  ۲
  ۳,۹۴۷,۵۳۵ ۶,٠۱٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۷,۱۴٠ ۷,۲۶٠
  ۱.۹۲
  ۲۳۸,۴۴٠ ۷,۲۸٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۸,۶۷٠ ۴۹,٠۲٠
  ٠.۷۳
  ۱٠۳,۴۷٠ ۴۹,٠۳٠
 • جم پیلن پتروشیمی جم پیلن ۱۶٠,۱۵٠ ۱۶۱,۹۲٠
  ۱.۱۲
  ۴۸,۵۳٠ ۱۶۱,۹۶٠
 • چافست افست‌ ۸,۶۳٠ ۸,۸٠٠
  ۱.۹۳
  ۵۸۴ ۸,۸٠٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۵۳,۸٠٠ ۵۳,۷۵٠
  ۱.۹۹
  ۲۱۳,۱۴۱ ۵۲,۷۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,٠۳۷ ۲,٠۴۶
  ۱.۴۵
  ۸,۹۶۷,٠٠٠ ۲,٠۶۷
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۶,۱۳٠ ۶,۲۴٠
  ۱.۹۲
  ۱۱۸,۹۲۷ ۶,۲۵٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱,۹۹٠ ۲,٠٠٠
  ۱.۹۷
  ۵,۶۳۳,۵۷٠ ۲,٠۳٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۵۵۷ ۳,۵۹۷
  ۱.۹۸
  ۱,۸۳۴,۸۹٠ ۳,۶۲۹
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱٠,۷۸٠ ۱٠,۹۲٠
  ۲
  ۴۷۸,۷۶٠ ۱۱,٠٠٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۶,۵۵٠ ۶,۵۵٠
  ۱.۹۵
  ۱,۷۱۹,۵۸۸ ۶,۶۸٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۱,۲۳۶ ۱,۲۳۶
  ۱.۹۸
  ۱,۲۲۷,۱۴۹ ۱,۲۶۱
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۶,۶۹٠ ۶,۷۳٠
  ۱.٠۴
  ۶۴۳,۹۴٠ ۶,۷۶٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۸,۲۴٠ ۲۸,۸۱٠
  ۱.۹۸
  ۲,۳۲۵ ۲۸,۸۱٠
 • حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس ۴,۶۴۲ ۴,۷۱۹
  ٠.۷۳
  ۳,۷٠۳,۲۲۵ ۴,۶۷۶
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۴۷٠ ۵,۵۶٠
  ۱.۹۷
  ۱,۱۲۵,۵۸۱ ۵,۵۸٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۲,۴۲۸ ۲,۴۳۵
  ۱.۹۸
  ۵,۲۹٠,۶۹۷ ۲,۴۷۷
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۴,۲۸٠ ۱۴,۳٠٠
  ۱.۹۹
  ۳,٠٠۹,٠۲۴ ۱۴,۵۷٠
 • حریل ریل پردازسیر ۱,۶۹۷ ۱,۷٠٠
  ۱.۹۶
  ۷۶۶,۶۸۹ ۱,۷۳۱
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۱,۴۷٠ ۱۱,۵۱٠
  ۱.۸
  ۱,۵۶۳,۶۳۶ ۱۱,۶۸٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۳۶,۵٠٠ ۳۶,۵۵٠
  ۱.۳۵
  ۱,٠۳۲,۳۱۱ ۳۷,٠٠٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱,۵۳۶ ۱,۵۵۷
  ۱.۹۸
  ۳,۱٠۱,۹۴۳ ۱,۵۶۷
 • حفاری حفاری شمال ۵,۹۴٠ ۵,۹۴٠
  ۱.۹۸
  ۱۹,۹۱۱,٠۷۲ ۶,٠۶٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۷,۱۵٠ ۷,۱۴٠
  ٠
  ۱۱,۷۵٠,۶۶٠ ۷,۱۵٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۳,۶٠۴ ۳,۶۲۷
  ۱.۵
  ۱,۲۷۲,۵۵۸ ۳,۶۵۹
 • حیات بیمه زندگی مفید ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۸۵۳ ۲,۸۹۴
  ۱.۹۹
  ۱,۵۷۳,۷۵۴ ۲,۹۱۱
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲,٠۶۵ ۲,٠۶۵
  ۱.۹۹
  ۱۱,٠۵٠,۶۳۸ ۲,۱٠۷
 • خاور ایران خودرو دیزل ۲,۱۲۳ ۲,۱۲۳
  ۱.۹۴
  ۹۴,۱۲۴,۷۸۸ ۲,۱۶۵
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۵۲۸ ۱,۵۳۸
  ۱.۹۹
  ۳۷,۷۲۴,۳۳۶ ۱,۵۵۹
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱٠,۸۷٠ ۱۱,٠۵٠
  ۱.۹۸
  ۲۲۲,۹۲۱ ۱۱,٠۹٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳,۶٠۲ ۳,۶٠۸
  ۱.۹۹
  ۶,٠٠۹,۲٠۶ ۳,۶۷۵
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۲,۸۸۱ ۲,۸۹۷
  ۱.۹۷
  ۳,۷۴۲,۷۵٠ ۲,۹۳۹
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۵,۹۲٠ ۶,٠۲٠
  ۱.۹۹
  ۳۹۸,۳٠۴ ۶,٠۴٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۸,۵۸٠ ۱۸,۹۱٠
  ۱.۹۵
  ۹۷,۵۶۴ ۱۸,۹۵٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳,۳۸۱ ۳,۳۸۸
  ۲
  ۶,۲۹۸,۳۵۲ ۳,۴۵٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱٠۸,۲۱٠ ۱۱٠,۳۳٠
  ۱.۹۹
  ۶۷,۵۶۷ ۱۱٠,۴۱٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۸٠۸ ۱,۷۹۳
  ٠.۲۲
  ۱٠,۴۷۱,۲۸۵ ۱,۸٠۴
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۳,۷۸٠ ۱۴,٠۴٠
  ۱.۹۹
  ۷۹,۱۵۶ ۱۴,٠۶٠
 • خزامیا زامیاد ۴,٠۴۲ ۴,٠۴۳
  ۱.۹۹
  ۶٠,۷۳۵,۱۱۴ ۴,۱۲۴
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,۳۸۹ ۳,۴٠۶
  ۲
  ۳,۲۷۵,۶۳۷ ۳,۴۵۸
 • خساپا سایپا ۲,۴۵۳ ۲,۴۶۶
  ۲
  ۶۴,۶۲۷,۳۹٠ ۲,۵٠۳
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۴,۸۳۲ ۴,۹۱۸
  ۱.۹۹
  ۳۶۵,۵٠۸ ۴,۹۳٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۶,٠۱٠ ۶,٠۲٠
  ۱.۹۶
  ۵,۵٠۶,۳۶۱ ۶,۱۳٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۷۹۸ ۲,۷۹۸
  ۲
  ۶,۷۹۹,۴۶۲ ۲,۸۵۵
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۴,۶۴۲ ۴,۶۴۹
  ۱.۹۸
  ۶,٠۷۶,۲۸۵ ۴,۷۳۶
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۳,۴۱٠ ۳,۴۷۳
  ۱.۶۷
  ۳,۳۸۲,۵۶۱ ۳,۴۶۸
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,۸۳۷ ۳,۸۷۲
  ۱.۹۹
  ۸,۸۶۲,۶۵۷ ۳,۹۱۵
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱۲,۱۶٠ ۱۲,۱۷٠
  ۱.۹۴
  ۱,۱۳۷,۸۳۱ ۱۲,۴٠٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۵,۶۷٠ ۵,۶۸٠
  ۱.۹
  ۲,۳٠۹,٠۸۵ ۵,۷۸٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴,۳۱۳ ۴,۲۹۹
  ۱.۹۹
  ۴,۲۹۲,۴۳۳ ۴,۲۲۹
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۵۶۹ ۲,۶۱۹
  ۱.۹۸
  ۱۷۴,۸۱۸ ۲,۶۲۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,٠٠۵ ۳,٠۴۳
  ۱.۷۳
  ۲,۲۴۲,۲۳٠ ۳,٠۵۸
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۷,۶۴٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۹۳
  ۴۱۶,۹۷۲ ۷,۷۹٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۸۲۶ ۲,۸۶۲
  ۱.۹۸
  ۱۷,۲۵۱,۶۶۱ ۲,۸۸۳
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۲٠,٠۷٠ ۲٠,۴۷٠
  ۱.۹۵
  ۱,۸۱۸ ۲٠,۴۷٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۲,۱۵٠ ۱۲,۱۵٠
  ۱.۸۴
  ۱,۵۸۵,۵۹۸ ۱۱,۹۳٠
 • داتام گروه مالی داتام ۱,۸۴۸ ۱,۸۴۸
  ۱.۹۶
  ۱٠,۴۱۷,۹۳۲ ۱,۸۸۵
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۵,۶۳٠ ۱۵,۸۱٠
  ۱.۹۴
  ۴۳۶,۶۶۶ ۱۵,۹۴٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۷,۱۷٠ ۳۷,۷۲٠
  ۱.۹۸
  ۱٠۶,۳۷۸ ۳۷,۹۲٠
 • دالبر البرزدارو ۴,۳۷۴ ۴,۴۳۳
  ۱.۹۹
  ۱,۳۲۲,۳۲۴ ۴,۴۶۳
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۹,۶۸٠ ۹,۷٠٠
  ۱.۹۳
  ۲,٠۲۲,۶۶۵ ۹,۸۷٠
 • دانا بیمه دانا ۲,۶۲۲ ۲,۶۲۸
  ۱.۹۸
  ۷,٠۴۵,۵۲۴ ۲,۶۷۵
 • داوه داروسازی آوه سینا ۸,۳۵٠ ۸,۴٠٠
  ۲
  ۱,۲۴۴,۹۹۷ ۸,۵۲٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۶,۷۶٠ ۶,۷۶٠
  ۱.۸۹
  ۴٠٠,۳۴۳ ۶,۸۹٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۴۸,٠۱٠ ۴۷,۸۲٠
  ٠.۹۷
  ۳۵۴,۴۳۹ ۴۸,۴۸٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۹,۲۵٠ ۴۹,۹۳٠
  ۱.۹۹
  ۹۴,۹۷۷ ۵٠,۲۵٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۱۶,۶۹٠ ۱۶,۵۶٠
  ۱.۱۸
  ۷۲۳,۴۷۳ ۱۶,۸۹٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۷,۵۵٠ ۷,۵۶٠
  ۱.۹۵
  ۲,۹۹۱,۴۴۴ ۷,۷٠٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۱,۱۲٠ ۱۱,۳۲٠
  ۱.۹۴
  ۱۳۲,۸۵۷ ۱۱,۳۴٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۲,۱۲٠ ۱۲,۲۱٠
  ۱.۱۴
  ۲۹۶,۹٠۲ ۱۲,۲۶٠
 • ددانا داروسازی دانا ۳۴,۴۵٠ ۳۴,۴۵٠
  ۱.۹۹
  ۱,۲٠۴,۷۸۲ ۳۵,۱۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۸,۸۴٠ ۸,۸۵٠
  ۲
  ۲,۳۵٠,۸۲۷ ۹,٠۲٠
 • درازی پخش رازی ۱۵,۲۴٠ ۱۵,۳۳٠
  ۱.۹۳
  ۲٠۲,٠۳۹ ۱۵,۵۴٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۸۸,۵۵٠ ۸۸,۸۵٠
  ۱.۹۹
  ۱۸۳,۶۵۴ ۹٠,۳۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱٠,۱۸٠ ۱٠,۳۳٠
  ۱.۹۳
  ۳۲۸,۶۶۸ ۱٠,۳۸٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۴,۸۶۱ ۴,۹۳۳
  ۲
  ۸۱۵,۷۵۱ ۴,۹۶٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۳,۸۲۱ ۳,۸۳۱
  ۱.۹۸
  ۴۷۲,۲۱۱ ۳,۸۹۸
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۶,۹۲٠ ۷,٠۴٠
  ۱.۹۸
  ۳۶۳,۹۴۹ ۷,٠۶٠
 • دسبحان سبحان دارو ۵,٠۶٠ ۵,۱۵٠
  ۱.۹۴
  ۳۲٠,۷۹۷ ۵,۱۶٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۵,۲۵٠ ۱۵,۴۳٠
  ۱.۹۹
  ۴۱۹,۶۱٠ ۱۵,۵۶٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۱,۷۴٠ ۲۲,٠۲٠
  ۱.۹۸
  ۲۴۷,۷۳۹ ۲۲,۱۸٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۳,۵۷٠ ۱۳,۸٠٠
  ۱.۹۵
  ۱,۲۵۷,۸۶٠ ۱۳,۸۴٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۲۱,۷۸٠ ۲۱,۸٠٠
  ٠.۲۷
  ۵۷۷,۱۳۱ ۲۱,۸۴٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۷,۷۴٠ ۳۸,۳٠٠
  ۱.۵۶
  ۳۷,۹۶۷ ۳۸,۳۴٠
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی ۱۹,۶٠٠ ۱۹,۹٠٠
  ۱.۷۱
  ۶۸,۶۴۳ ۱۹,۹۴٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۷۳,۵٠٠ ۷۳,۵۵٠
  ۱.۹۳
  ۲۲۱,۷۴۱ ۷۴,۹۵٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۵,۲۳٠ ۱۵,۲۳٠
  ۱.۹۹
  ۱,۶۱۲,۸۷۹ ۱۵,۵۴٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۳,۷۷٠ ۲۴,۱۷٠
  ۱.۹۸
  ۱٠۷,۵۹۱ ۲۴,۲۵٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۳,۹۴٠ ۲۳,۵۵٠
  ۱.۹۶
  ۳۸۸,۳۹۳ ۲۳,۴۸٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,۳۱۶ ۲,۳۴۹
  ۱.۹۹
  ۱,۹۸۵,۸۷۹ ۲,۳۶۳
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۶,۵۱٠ ۶,۴۶٠
  ۱.۲۱
  ۳,٠۴۳,۸٠۸ ۶,۵۹٠
 • دیران ایران‌دارو ۶,۴۲٠ ۶,۴۲٠
  ۱.۹۸
  ۲,۳۳۶,۶۹۵ ۶,۵۵٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴٠۳ ۴٠۳
  ۱.۹۵
  ۴٠۹,۴۱۲,۶۶۶ ۴۱۱
 • رافزا رایان هم افزا ۱٠,۹۹٠ ۱٠,۹۸٠
  ٠.۴۵
  ۳٠۳,۶۶۹ ۱۱,٠۴٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,۲۳٠ ۵,۳۳٠
  ۱.۸۸
  ۳,۲۴۱,۹۲۱ ۵,۳۳٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۲,٠۷٠ ۲,۱۱۱
  ۱.۹۹
  ۱۷۱,۳۳۶ ۲,۱۱۲
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱,۸۳٠ ۱,۸۶۱
  ۱.۹۸
  ۱,۲۵۵,۵۱۹ ۱,۸۶۷
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۹,۸۹٠ ۱٠,٠۸٠
  ۱.۹۸
  ۱,٠۴٠,۳۱۳ ۱٠,٠۹٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۸,۲۷٠ ۸,۳۲٠
  ۱.۹
  ۱,۱۴٠,۲۶٠ ۸,۴۳٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۷,۷٠٠ ۷,۷۳٠
  ۱.۹۱
  ۳,۲۸۲,۴۶۹ ۷,۸۵٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱٠۳,۱۵٠ ۱٠۳,۱۵٠
  ۲
  ۲٠۷,۵۵۲ ۱٠۵,۲۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۵٠۴ ۳,۵۳۱
  ۱.۵۷
  ۱,۳۸۷,۴۳۴ ۳,۵۶٠
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۲۷,۳۳٠ ۲۷,۷۵٠
  ۱.۹۷
  ۱۲۷,٠۹۳ ۲۷,۸۸٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۳,۴٠٠ ۲۳,۵٠٠
  ۱.۸۹
  ۵۸۹,۹۹۱ ۲۳,۸۵٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۴,۵۹۵ ۴,۶۳۳
  ۱.۵۴
  ۱,۲۳۷,۵۸۱ ۴,۶۶۷
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱٠,۷۸٠ ۱٠,۸۹٠
  ۲
  ۹۱۳,۹۱۴ ۱۱,٠٠٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۱۷,٠۱٠ ۱۷,٠۳٠
  ۱.۹۶
  ۲,۵۹۸,۵۳۸ ۱۷,۳۵٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۵,۳۶٠ ۱۵,۳۸٠
  ۱.۹۸
  ۲,۳۵۵,٠۵۱ ۱۵,۶۷٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۳,۲۶۸ ۳,۲۸٠
  ۱.۹۵
  ۳,۶۵۸,۵۳۴ ۳,۳۳۳
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۱۷,۳٠٠ ۱۷,۳۸٠
  ۱.۵۹
  ۳۷۸,۲۱٠ ۱۷,۵۸٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۹,۲۱٠ ۱۹,۴۸٠
  ۱.۹۹
  ۶٠٠,۶۵٠ ۱۹,۶٠٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۷,۴۴٠ ۱۷,۱۹٠
  ٠.۴۶
  ۱۹۵,٠۳۵ ۱۷,۵۲٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۳٠,۲٠٠ ۳٠,۱۵٠
  ۱.۸۵
  ۳,۲۷۲,۹۴۶ ۲۹,۶۵٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۸,۳۲٠ ۳۸,۴۷٠
  ٠.۵۵
  ۱۶۶,۷۳٠ ۳۸,۵۳٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۷,۶۹٠ ۱۷,۶۹٠
  ٠.۹۵
  ۲,۳۶۹,۸۷۱ ۱۷,۸۶٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۲,۸٠٠ ۱۳,٠۳٠
  ۱.۹۹
  ۱۲۵,۵۳۵ ۱۳,٠۶٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲۱,۸۳٠ ۲۱,۸۲٠
  ۱.۹۶
  ۱,۱۵۳,۲۱۱ ۲۱,۴۱٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۲,۹۳٠ ۳۳,۶٠٠
  ۱.۹۹
  ۴۵۸ ۳۳,۶٠٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۲,۴۴٠ ۲۲,۳۲٠
  ٠.۵۴
  ۸۹,۸۳۲ ۲۲,۳۲٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۲,۱٠٠ ۳۲,۲٠٠
  ٠.۹۳
  ۸۳,۴٠۱ ۳۲,۴٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۱,۵۱٠ ۴۱,۸۲٠
  ٠.۷۷
  ۱۲٠,٠۷٠ ۴۱,۸۳٠
 • سامان بانک سامان ۱,۶۷۵ ۱,۶۶۶
  ٠.۶
  ۱۸,٠۲۵,٠۲۳ ۱,۶۶۵
 • ساوه سیمان ساوه ۱۲۸,۶۵٠ ۱۳٠,۱٠٠
  ۱.۹۴
  ۱۱۷,۳۵۴ ۱۳۱,۲٠٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۳۷,۴۵٠ ۳۷,٠۵٠
  ٠.۹۳
  ۸۲,۵۱۶ ۳۷,۸٠٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱٠,۵۹٠ ۱٠,۷۷٠
  ۱.۹۴
  ۱۹۵,۲۳۹ ۱٠,۸٠٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴,۷۴۵ ۴,۷۴۲
  ۲
  ۷,۲٠۸,۶۴٠ ۴,۶۵۲
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۸۷,۸۳٠ ۸۷,۹۷٠
  ۲
  ۶٠۱,۵٠۴ ۸۹,۶۲٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۷,۴۶٠ ۱۷,۵۴٠
  ۱.۹۷
  ۱,۱۹۳,۷٠۸ ۱۷,۸۱٠
 • سپید سپید ماکیان ۶,۳٠٠ ۶,۳۱٠
  ٠.۳۲
  ۱,۷۳۴,۵۳۵ ۶,۳۲٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۱۲,۸۵٠ ۱۱۳,۵۵٠
  ۲
  ۲۱٠,۲۷۴ ۱۱۵,۱۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۵,۱۴٠ ۵,۱۹٠
  ۱.۵۳
  ۳,۳۱٠,۵۷۱ ۵,۲۲٠
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۴۷۳ ۲,۴۷۵
  ۱.۹۸
  ۵,۳۱۴,۶۶۴ ۲,۵۲۳
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۲,۳۸٠ ۲,۴٠۷
  ۱.۴۹
  ۲,۳۹۳,۷۶۲ ۲,۴۱۶
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۷,۴۲٠ ۲۷,۶۴٠
  ٠.۸۷
  ۵۵,۵۱۲ ۲۷,۶۶٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۳۷,۲۹٠ ۳۷,۷۴٠
  ۱.۳
  ۸۷,۵۳۵ ۳۷,۷۸٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۲۶,۴۵٠ ۲۶,۴۵٠
  ۱.۸۶
  ۱۱۲,۷۵۷ ۲۶,۹۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۸۸,۵۶٠ ۸۹,۴۱٠
  ۱.۹۹
  ۲۵٠,٠۹۵ ۹٠,۳۶٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۵۵٠
  ۱.۹۸
  ۴۵۱,۷٠۶ ۱۱,۶۳٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,٠۸۲ ۴,۱۳۴
  ۱.۹۹
  ۹۴۵,۳۴۹ ۴,۱۶۵
 • سرود سیمان‌شاهرود ۳۸,۵۹٠ ۳۸,۸۴٠
  ٠.۶۷
  ۱۴٠,۹۹۵ ۳۸,۸۵٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۲,۴۷٠ ۱۲,۶۸٠
  ۱.۵۸
  ۷۶۲,۱۵۷ ۱۲,۶۷٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۴,۶٠٠ ۱۴,۵۵٠
  ٠.۸۳
  ۸۴۹,٠۳۱ ۱۴,۴۸٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۲۴,۷۶٠ ۲۵,٠۳٠
  ۱.۹۸
  ۳۷٠,۱۴۵ ۲۵,۲۶٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲۹,۸۷٠ ۲۹,۸۸٠
  ٠.۶۷
  ۵۵۸,۲۸۹ ۳٠,٠۷٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۸,۱۵٠ ۸,۱۴٠
  ٠.۱۲
  ۴٠,۶۴۶ ۸,۱۴٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۳۳,۲۱٠ ۳۳,۲۸٠
  ٠.٠۶
  ۴٠,۷۷٠ ۳۳,۲۳٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۹۶,۴۹٠ ۲٠٠,٠٠٠
  ۲
  ۱۱,۵۵۵ ۲٠٠,۵٠٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳۳,۱۸٠ ۳۳,۳۴٠
  ٠.۴۸
  ۳۵۱,۷۹۴ ۳۳,۳۴٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۶۴,۶۳٠ ۶۴,۵۸٠
  ٠
  ۱۲۲,۵۶۶ ۶۴,۶۳٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴,٠۱۳ ۴,٠۳۵
  ۱.۹۸
  ۲,۸۳۶,۴٠۱ ۴,٠۹۴
 • سکرد سیمان کردستان ۷,۸۲٠ ۷,۸۸٠
  ۱.۸۸
  ۱,۱۲۴,۲۲۸ ۷,۹۷٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۲۶,۹۹٠ ۲۶,۷۳٠
  ۱.۹۶
  ۳٠۳,۱۲۵ ۲۶,۴۷٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۱,۵۲٠ ۲۱,۷۳٠
  ٠.۵۵
  ۴۶۵,۲٠۹ ۲۱,۶۴٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲,۳۸۵ ۲,۳۸۶
  ۱.۹۷
  ۲۶,۱۵۲,۷٠۱ ۲,۴۳۳
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۴٠,۹۱٠ ۴٠,۹۱٠
  ۱.۹۹
  ۵۳۳,۲۸۶ ۴۱,۷۴٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۷,۸٠٠ ۲۷,۹۵٠
  ٠.۲۵
  ۲۹۷,۳۷۴ ۲۷,۸۷٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۵۳,٠٠٠ ۵۳,۳۷٠
  ٠.۷۳
  ۲۴,۸۸۵ ۵۳,۳۹٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۹,۹۹٠ ۱٠,۱۱٠
  ۱.۹۶
  ۳,۸۴۱,۸۲۶ ۱٠,۱۹٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۹,۸۳٠ ۲٠,٠٠٠
  ۱.۹۸
  ۱,۴۴۹,۷۸۶ ۲٠,۲۳٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۳,۷۳٠ ۲۳,۸۲٠
  ٠.۴۶
  ۲۶۷,۸۳۳ ۲۳,۸۴٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۸٠٠
  ۱.۹۹
  ۱,۱۷۷,۶۹۹ ۱۳,٠۶٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۹,٠۲٠ ۲۹,٠۸٠
  ۱.۹۹
  ۲,۴۲۳,۱۶۲ ۲۹,۶۱٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۸,۸۷٠ ۲۹,۳۵٠
  ۱.۸۷
  ۵۵۱,۶۲۲ ۲۹,۴۲٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۱,۳۵٠ ۱۱,۳۷٠
  ۱.۹۹
  ۲,۸۹۸,۹٠۸ ۱۱,۵۸٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۱,۲۷٠ ۲۱,۴۲٠
  ۱.۹۸
  ۷۳٠,۸۵۲ ۲۱,۷٠٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۶,۷۴٠ ۱۶,۷۹٠
  ۱.۱۸
  ۱,۴۳۱,٠۸۶ ۱۶,۹۴٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۲,٠۲٠ ۱۲,۲۴٠
  ۱.۹۶
  ۹۴٠,۴۲۵ ۱۲,۲۶٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۳,۱۳٠ ۱۳,۱۸٠
  ۱.۸۷
  ۱,٠۴۹,۹۱۵ ۱۳,۳۸٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۹,۵۵٠ ۹,۶۴٠
  ۱.۹۵
  ۸,۸٠۶,۹۹۸ ۹,۷۴٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۴,۲۴٠ ۱۴,۳۷٠
  ۱.۱۱
  ۱,۵٠۴,۱۹۳ ۱۴,۴٠٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۴,۲۱۱ ۴,۲۶۹
  ۱.۹۸
  ۱,۱۱۵,۸۸۵ ۴,۲۹۶
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۵,۴٠٠ ۲۵,۵٠٠
  ۱.۱۷
  ۱٠۷,۴۷۱ ۲۵,۷٠٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱,۶٠٠ ۱,۵۸۷
  ۱.٠۱
  ۳,۱۱۶,۶۴٠ ۱,۵۸۴
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۴۱,۵۱٠ ۱۴۳,۳۲٠
  ۱.۳۴
  ۲٠۹,۱۳٠ ۱۴۳,۴۳٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۲۶٠ ۵,۲۷٠
  ۱.۸۷
  ۳۸,۳۳۶,۳۲۸ ۵,۳۶٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۲,۵۹۷ ۲,۶۳۱
  ۱.۹۶
  ۱۷,۲۶۳,۵۴٠ ۲,۶۴۹
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۷,۵۸٠ ۷,۶۱٠
  ۱.۹۴
  ۱,۵۴۲,۷۹۸ ۷,۷۳٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۵,۳۲٠ ۵,۳۲٠
  ۱.۸۵
  ۳,۵۵۱,۱۱۵ ۵,۴۲٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵۱,۸۹٠ ۵۱,۸۴٠
  ٠.۲۹
  ۱,۶۱۲,٠۵۸ ۵۲,٠۴٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۴,۷۵۱ ۴,۷۵٠
  ٠.۲۹
  ۷,۹۳۷,٠۸۲ ۴,۷۶۵
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۲,۳۸٠ ۱۲,۶٠٠
  ۱.۹۸
  ۷۷۱,۴۱۶ ۱۲,۶۳٠
 • شرانل نفت ایرانول ۷۲,۶٠٠ ۷۳,۳٠٠
  ۱.٠۲
  ۴٠,۸۴۱ ۷۳,۳۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۴,۶۹٠ ۴,۷۶۹
  ۱.۷۸
  ۲,۷۱۸,۲۷۲ ۴,۷۷۵
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,٠۲۱ ۱,٠۲۲
  ۱.۹۲
  ۲٠۲,۳٠۵,۵۹۵ ۱,٠۴۱
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۳,۳۸۱ ۳,۳۸۱
  ۱.۹۷
  ۷,۵۱۳,۶۸۱ ۳,۴۴۹
 • شصدف صنعتی دوده فام ۱۲,۳۱٠ ۱۲,۴۲٠
  ۱.۵۲
  ۱,٠٠۸,۷۳۸ ۱۲,۵٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷۳,۵۵٠ ۷۴,۵۹٠
  ۲
  ۱۵۷,۸۲۳ ۷۵,٠۵٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۱,۶۹٠ ۱۱,۸۸٠
  ۱.۹۳
  ۲۲۸,٠۶۶ ۱۱,۹۲٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۵۳۵ ۱,۵۳۹
  ۱.۹۸
  ۸,۳۴۷,۶۱۱ ۱,۵۶۶
 • شفام تولیدی و صنعتی گوهرفام ۷,۹۸٠ ۷,۹۸٠
  ۱.۹۲
  ۲,۱٠٠,۴۴۴ ۷,۸۳٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۴,۳۹۶ ۴,۴۶٠
  ۱.۹۸
  ۳,۴۹۵,۴۲۶ ۴,۴۸۵
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۳,۷٠۱ ۳,۶۹۴
  ۱.٠۲
  ۲,۴۴۶,٠۲۲ ۳,۷۳۹
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۷,۲۵٠ ۷,۲۸٠
  ۱.۸۹
  ۴,۱۴۶,٠۳۱ ۷,۳۹٠
 • شکلر نیروکلر ۸,۴۷٠ ۸,۴۷٠
  ۱.۹۷
  ۳,۲۳۴,۲۷۹ ۸,۶۴٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱۸٠,۸۵٠ ۱۸٠,۸۵٠
  ٠.۹۹
  ۳٠٠ ۱۸۲,۶۵٠
 • شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) ۱,۵۶۴ ۱,۵۶۵
  ۱.۹۴
  ۳۴,۶۳۲,۳۲٠ ۱,۵۹۵
 • شگل گلتاش‌ ۴,۹۸٠ ۵,٠۷٠
  ۱.۹۷
  ۳۵۹,۶۷٠ ۵,٠۸٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۴,۶۱٠ ۱۴,۶۱٠
  ۱.۹۵
  ۷,۸۷۵,۴۲۳ ۱۴,۳۳٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱,۱۱۷ ۱,۱۲۴
  ۱.۴۱
  ۳۱,۶٠۹,٠۲۷ ۱,۱۳۳
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۵,۵۹٠ ۵,۶۵٠
  ۱.۲۴
  ۳۷۲,۴۳۱ ۵,۶۶٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۶,۷۷٠ ۶,۸۷٠
  ۱.۸۸
  ۲,٠۹۱,۷۷٠ ۶,۹٠٠
 • شهر گروه مالی شهر ۱,۷۲۸ ۱,۷۶۱
  ۱.۹۹
  ۸٠۴,۱۷۲ ۱,۷۶۳
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۳,۸۱٠ ۱۳,۹۹٠
  ۱.۹۹
  ۳۹۳,۲۸۹ ۱۴,٠۹٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۲,۹۹٠ ۲۳,٠۷٠
  ٠.۳۵
  ۲,۸٠۶,٠۴۳ ۲۳,٠۷٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴,٠۴۸ ۴,٠۷۱
  ۱.۹۹
  ۱۶,۲٠٠,۸۸۵ ۴,۱۳٠
 • صبا گروه مالی صبا تامین ۲,۶۴۶ ۲,۶۷۸
  ۱.۵۳
  ۱۲,٠۴۲,۳۷۱ ۲,۶۸۷
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۵,۵۱٠ ۵,۵۲٠
  ۱.۹۶
  ۳,۳۷۷,۲۱۵ ۵,۶۲٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۳,۵٠٠ ۱۳,۵۱٠
  ۱.۹۶
  ۲,۸۱۶,۸۶۱ ۱۳,۷۷٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۶۷,٠٠٠ ۶۸,۳۵٠
  ۱.۹۹
  ۱,۲۱۴ ۶۸,۳۶٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۱,۸۶۱ ۱,۸۸۶
  ۱.۹۵
  ۵,۶۶۱,۸۲۹ ۱,۸۹۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۶,۳۵٠ ۵۷,۴۷٠
  ۱.۹۸
  ۴,۶۱٠ ۵۷,۴۹٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱۲,۷۱٠ ۱۲,۷۱٠
  ۱.۹۳
  ۴٠,۳۴۴ ۱۲,۹۶٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱,۳۳۶ ۱,۳۳٠
  ۱.۹۸
  ۳۶,۷۲۳,۷۸۷ ۱,۳۱٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۵,۵٠٠ ۵,۵٠٠
  ۱.۹۶
  ۱۱۶,۶۲۱ ۵,۶۱٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۲,۵۹۴ ۲,۶٠۶
  ۱.۹۷
  ۵,۲۳۸,۴۱۲ ۲,۶۴۶
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۲۶٠ ۵,۳۳٠
  ۱.۸۷
  ۱,۹۹۱,۸۹٠ ۵,۳۶٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۱,۳۱٠ ۴۱,۹٠٠
  ۱.۹۹
  ۱٠۴,۳۱۵ ۴۲,۱۵٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۴,۲۶۳ ۴,۲۶۳
  ۲
  ۴۲۷,۶۷۵ ۴,۳۵٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۳,۴۲٠ ۱۳,۶۷٠
  ۱.۹۷
  ۷۷,۲۱۴ ۱۳,۶۹٠
 • غدیس پاکدیس ۱۶,۶۷٠ ۱۶,۸۱٠
  ۱.۷۷
  ۳,۴۱٠,٠۶٠ ۱۶,۹۷٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۱,۸۹۶ ۱,۸۹۹
  ۱.۹۶
  ۱۸,٠۹۵,۶۳۱ ۱,۹۳۴
 • غسالم سالمین‌ ۳,۸۵۶ ۳,۸۵۹
  ۱.۹۱
  ۷,٠۴۴,۸۲۹ ۳,۹۳۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۵,۵۱٠ ۵,۶۲٠
  ۱.۹۶
  ۲۲,۲۳۶ ۵,۶۲٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳,۷۳۶ ۳,۸٠۸
  ۱.۹۹
  ۲۱۵,۲۴۱ ۳,۸۱۲
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۶,۲۲٠ ۶,۳۲٠
  ۱.۸۹
  ۴۲۹,۴۵۱ ۶,۳۴٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۳,۷٠٠ ۳,۷۶۳
  ۱.۷۵
  ۸,۳۶۵,۲۸۷ ۳,۷۶۶
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۱,۵۷۱ ۱,۵۷۹
  ۲
  ۶,٠۲۶,۲۲۳ ۱,۶٠۳
 • غصینو صنعتی مینو ۶,۸۵٠ ۶,۸۵٠
  ۱۳.۴
  ۸۱۵,۱۳۴ ۷,۹۱٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۲٠٠
  ۱.۹۲
  ۴,۹۸۸,۹۶۶ ۱٠,۴٠٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۷,۱٠٠ ۷,۲۱٠
  ۱.۸
  ۱,۱۴۲,۳۱۴ ۷,۲۳٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۸۵۲ ۱,۸۸۸
  ۱.۹۶
  ۳۱۸,۷۵۴ ۱,۸۸۹
 • غگز گز سکه ۷,۱۷٠ ۷,۱٠٠
  ۱.۹۹
  ۱,۲۷۱,۳۱۴ ۷,٠۳٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۲,۵۵۹ ۲,۵۶۴
  ۱.۹۹
  ۱۲,۱۴۶,۷۹۹ ۲,۶۱۱
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۱٠,۷۷٠ ۱٠,۸٠٠
  ۱.۹۱
  ۱,۱۳۹,۶۲۷ ۱٠,۹۸٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۶,۲۷٠ ۶,۲۷٠
  ۱.۸۸
  ۹۶,۵۲۱ ۶,۳۹٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۹,۵۶٠ ۹,۵۶٠
  ۱.۹۵
  ۱٠۶,۵۲۸ ۹,۷۵٠
 • غمایه شرکت خمیرمایه رضوی ۱٠,۷۹٠ ۱٠,۸۴٠
  ۲
  ۶۸۸,۳۳۲ ۱۱,٠۱٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۶,۱۲٠ ۶,۱۲٠
  ٠
  ۲۸۹,۷۴۹ ۶,۱۲٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۳,۶۹۸ ۳,۷۲۸
  ۱.٠۴
  ۵,۹۶۵,۹۵۶ ۳,۷۳۷
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۸,۱۹٠ ۸,۲۹٠
  ۱.۹۲
  ۶۷۲,۱۹٠ ۸,۳۵٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۴,٠۲۷ ۴,٠۲۷
  ۲
  ۱,۴۱۸,۴۵٠ ۴,۱٠۹
 • غویتا ویتانا ۲,٠۲۴ ۲,٠۲۵
  ۱.۹۹
  ۱,۴۱۱,۶۲۷ ۲,٠۶۵
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,٠۹۷ ۱,۱۱۱
  ۱.۹۷
  ۴,۵۷۸,۵۲۹ ۱,۱۱۹
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۲۸۵ ۱,۲۸۶
  ۱.۹۸
  ۱۱,۳۷۶,۱۵۳ ۱,۳۱۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶,۸۴٠ ۶,۸۴٠
  ٠.۵۸
  ۶,۴۵۱,۳۵۶ ۶,۸۸٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۳,۷۹۵ ۳,۸۴۷
  ۱.۹۹
  ۳,۲۷۸,۹۶۶ ۳,۸۷۲
 • فالوم آلومتک ۱۴,۲۶٠ ۱۴,۵۳٠
  ۱.۹۹
  ۶۹,٠۶٠ ۱۴,۵۵٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۶,۸۹٠ ۶,۹۸٠
  ۱.۹۹
  ۱,۱۵۷,۴۷۶ ۷,٠۳٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۶,۱۶٠ ۶,۲۸٠
  ۱.۹۱
  ۱۹۷,۵۳۳ ۶,۲۸٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۴,۶۸۸ ۴,۷٠۹
  ۱.۹۹
  ۱٠,۳۵۷,۲۸۸ ۴,۷۸۳
 • فپنتا سپنتا ۴۴,۱۹٠ ۴۴,۸۷٠
  ۲
  ۱٠٠,۵٠۹ ۴۵,٠۹٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۵,۳۸٠ ۵,۳۸٠
  ۱.۸۲
  ۲۴۳,۵۴۴ ۵,۴۸٠
 • فجام جام‌دارو ۶,۸۶٠ ۷,٠٠٠
  ۲
  ۳۷۹,٠۱۵ ۷,٠٠٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۳,۸۲۷ ۳,۸۳۹
  ۲
  ۵,۶۲۷,۲۷۲ ۳,۹٠۵
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۴۱۷ ۳,۴۸۶
  ۱.۹۸
  ۱۴۷,۵۴۸ ۳,۴۸۶
 • فخاس فولاد خراسان ۴,۳۷۴ ۴,۴۵۵
  ۱.۹۹
  ۲,۷۷۵,۱۵۱ ۴,۴۶۳
 • فخوز فولاد خوزستان ۳,۲۷۷ ۳,۳۳۶
  ۱.۹۷
  ۳,۶۲۸,٠۳۷ ۳,۳۴۳
 • فرابورس فرابورس ایران ۶,۲۶٠ ۶,۲۶٠
  ۱.۸۸
  ۵,۶۲۳,۷۷۹ ۶,۳۸٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۹,۶۹٠ ۲۹,۷۸٠
  ۱.۹۸
  ۵٠۲,۸۴۸ ۳٠,۲۹٠
 • فرود فولاد شاهرود ۳,۳۱۵ ۳,۳۱۵
  ۱.۹۸
  ۱۵۸,۷۷۱ ۳,۳۸۲
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۱,۴۶۸ ۱,۴۸۵
  ۱.۹۴
  ۴,۱٠۴,۸۷۹ ۱,۴۹۷
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۲,۳٠۲ ۲,۳٠۲
  ٠.۲۲
  ۳,۷۹۷,۱۸۵ ۲,۲۹۷
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۱,۲۳٠ ۱۱,۵۲٠
  ۱.۴
  ۱۲٠,۹۴۹ ۱۱,۳۹٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۲,۸۸۶ ۲,۸۸۹
  ۱.۹۷
  ۱,۴٠۹,٠۵٠ ۲,۹۴۴
 • فزر پویا زرکان آق دره ۴۸,۶۵٠ ۴۸,۷٠٠
  ۱.۶۲
  ۳,۳۹۴,۷۴۵ ۴۹,۴۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۳,۴۶۵ ۳,۴۸۱
  ٠.۷۲
  ۲,۸۲۱,۳۲۷ ۳,۴۹٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳,۷۶۱ ۳,۷۴۹
  ٠.٠۸
  ۶,۲۳۳,۱۸۵ ۳,۷۶۴
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۸,۹۸٠ ۳۹,۱۷٠
  ۱.۵۷
  ۱,۳٠۶,۷۱۲ ۳۹,۶٠٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۸,۱۹٠ ۸,۱۳٠
  ٠.۲۴
  ۱,۳۸۶,۳۲۸ ۸,۱۷٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۷۵٠ ۱,۷۷٠
  ۱.۹۶
  ۴,۳٠۴,۱۷۸ ۱,۷۸۵
 • فسوژ سوژمیران ۱۷,۱۵٠ ۱۷,۱۵٠
  ۲
  ۷۶,۹٠۲ ۱۷,۵٠٠
 • فصبا صبا فولاد خلیج فارس ۳,۵۴٠ ۳,۵۴۹
  ۱.۲۶
  ۱۴,۱۷۷,۵۴۵ ۳,۵۸۵
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۹,٠۱٠ ۸,۹۲٠
  ۱.۲۴
  ۲,٠۸۶,۷٠۹ ۸,۹٠٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۳,۱۵۲ ۳,۱۵۴
  ۱.۹۹
  ۶,۴۹٠,۵۷۲ ۳,۲۱۶
 • فلامی لامیران‌ ۶,۶۱٠ ۶,۵۶٠
  ۱.٠۵
  ۲,۴۷۵,۶۶۴ ۶,۶۸٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲,۶۸۵ ۲,۶۹۸
  ۱.۹۷
  ۷,۴۸٠,۲٠۹ ۲,۷۳۹
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۷,۴۸٠ ۷,۳۹٠
  ٠.۸۱
  ۱۵,۶۳٠ ۷,۴۲٠
 • فمراد آلومراد ۱٠,۵٠٠ ۱٠,۶۳٠
  ۱.۹۶
  ۵۳۴,۵۸۹ ۱٠,۷۱٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۶,۹۹٠ ۷,٠۱٠
  ۱.۸۳
  ۷۵,۲٠۴,۲۶۸ ۷,۱۲٠
 • فن افزار توسعه فن افزار توسن ۱۱,۹۳٠ ۱۱,۹۶٠
  ۱.۹۷
  ۱,۳۷٠,۹۷۵ ۱۲,۱۷٠
 • فنر پارس فنر ۹,۹۵٠ ۹,۹۷٠
  ۱.۹۷
  ۲,۱۳۸,۷٠۶ ۱٠,۱۵٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۶,۳۶٠ ۶,۴۳٠
  ۱.۸۵
  ۱,۳۵۷,۸۳۵ ۶,۴۸٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۹,۱۸٠ ۹,۲۵٠
  ۱.۹۲
  ۱,۵۶۸,۳۷۴ ۹,۳۶٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۷۸۱ ۴,۷۹۶
  ۱.۹۹
  ۷۱,۵۸۳,۸۴۲ ۴,۸۷۸
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۷,۲۴٠ ۷,۳۷٠
  ۱.۷۶
  ۴۲٠,۳۲٠ ۷,۳۷٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۴,٠۲۹ ۴,٠۵٠
  ۱.۹۹
  ۱,۸۴۶,۷۳۲ ۴,۱۱۱
 • قاسم قاسم ایران ۳,٠۸۹ ۳,٠۸۲
  ٠
  ۲,۸۵۱,۵۲۱ ۳,٠۸۹
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۴۹٠ ۸,۶۴٠
  ۱.۹۶
  ۲۵۱,۳۸۳ ۸,۶۶٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۲۵۱ ۲,۲۸۸
  ۱.۹۶
  ۱,۱۳۳,۱٠٠ ۲,۲۹۶
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۴,۴٠۱ ۴,۴٠۳
  ۱.۹۸
  ۴,۹۶۴,۲۵۴ ۴,۴۹٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۱,۱۷٠ ۱۱,٠۷٠
  ٠.۳۶
  ۱,۲۷۵,۹۵۱ ۱۱,۱۳٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۷,۲۵٠ ۷,۲۷٠
  ٠.۲۸
  ۵۲,۵۱۱ ۷,۲۷٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۲۴۴ ۲,۲۸۹
  ۱.۹۷
  ۶۴,۹۲۴ ۲,۲۸۹
 • قشهد شهد ۱۲,٠۶٠ ۱۲,۲۷٠
  ۱.۹۵
  ۱۷۱,۷٠۶ ۱۲,۳٠٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۶,۵۸٠ ۶,۵۹٠
  ۱.۹۴
  ۸٠,۷۴۲ ۶,۷۱٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۳۴,۵۶٠ ۱۳۸,۱۴٠
  ٠.۷۷
  ۷٠۸,۲۳۶ ۱۳۵,۶۱٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۶,۲٠٠ ۶,۲۸٠
  ۱.۹
  ۷۷۸,۲٠۵ ۶,۳۲٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۴,۹۴٠ ۵,٠۱٠
  ۱.۹۸
  ۸۸۶,۹۹۷ ۵,٠۴٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۲۷۳ ۲,۳۱۷
  ۱.۹۸
  ۲۳۳,۱۴۲ ۲,۳۱۹
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱۱,۱۵٠ ۱۱,۱۳٠
  ٠.۲۷
  ۳۴۸,٠۷۸ ۱۱,۱۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۴,۳۹۹ ۴,۳۳۴
  ٠.۷۸
  ۲,۳٠۱,۸۴۶ ۴,۳۶۵
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۶,۷۹٠ ۱۶,۸۱٠
  ۱.۹۸
  ۶۷۶,۵۹۴ ۱۷,۱۳٠
 • کالا بورس کالای ایران ۶,۷۹٠ ۶,۸۱٠
  ۱.۸۸
  ۴,۵۶۱,۸۸۸ ۶,۹۲٠
 • کاما باما ۳,٠۹۵ ۳,۱۴٠
  ۱.۹۹
  ۳,۵٠۷,٠۴۲ ۳,۱۵۸
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱٠,٠۶٠ ۱٠,۲۳٠
  ۱.۹۵
  ۲,۱۶۷,۱۷۳ ۱٠,۲۶٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱٠,۲۷٠ ۱٠,۳۷٠
  ۱.۹۱
  ۴۲۶,۸۳٠ ۱٠,۴۷٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۵,۶۶٠ ۲۵,۸۹٠
  ۱.۹۹
  ۳۲۶,۲۹۶ ۲۶,۱۸٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۷,۹۷٠ ۷,۹۷٠
  ۱.۹۷
  ۴,۲۹۷,۸۸۵ ۸,۱۳٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱٠,٠۶٠ ۱٠,۱۶٠
  ۱.۷۶
  ۳۶,٠٠۵ ۱٠,۲۴٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۹,۸۱٠ ۹,۸۱٠
  ۱.۹۸
  ۳,۹۸۷,۶۹۹ ۹,۶۲٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۵,۷۴٠ ۵,۷۴٠
  ۱.۸۸
  ۱٠,۴۶۲,۵۵۷ ۵,۸۵٠
 • کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر ۱۳,۷۶٠ ۱۳,۸٠٠
  ۱.۹۹
  ۸۷۸,۶۳۹ ۱۴,٠۴٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۹,۱۵٠ ۹,۱۱٠
  ۱.۴
  ۱,۵۴۴,۳۹۴ ۹,۲۸٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۳,۸۶٠ ۳,۸۲۴
  ۱.٠۵
  ۱۹,۵۳۶,۴۸۸ ۳,۸۲٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲,۶۱۹ ۲,۶۵۵
  ۱.۹۸
  ۴,۷۴٠,۵۸۶ ۲,۶۷۲
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۴,۴۴٠ ۱۴,۴۱٠
  ۱.۹۸
  ۲,۶۳۱,۸۷۳ ۱۴,۱۶٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۵,۴۳٠ ۵۵,۴۴٠
  ۲
  ۸۲۶,۲۵۹ ۵۶,۵۶٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,٠۹۴ ۱,۱٠۱
  ۱.۹۷
  ۹,٠۵۹,۱۷۲ ۱,۱۱۶
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۶,۹٠٠ ۱۷,٠٠٠
  ۱.۹۷
  ۳,۲۴۷,۶۱۷ ۱۷,۲۴٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,٠۱۵ ۱,٠۱۵
  ۱.۹۳
  ۲۶,۶۸۴,۳۷۴ ۱,٠۳۵
 • کرومیت توسعه معادن کرومیت کاوندگان ۱۷,۱۹٠ ۱۷,۱۹٠
  ۲
  ۵۴,۷۹۹ ۱۷,۵۴٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۵,۸۶٠ ۵,۹۲٠
  ۱.۶۸
  ۲,٠۸۹,۱۵۱ ۵,۹۶٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۵,۷۲٠ ۱۵,۷۱٠
  ۱.۹۳
  ۱,۸۱۳,۷۴۳ ۱۶,٠۳٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۶,۲۶٠ ۶,۳۷٠
  ۱.۸۸
  ۱۱۷,۷۵۳ ۶,۳۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۶,۱٠٠ ۱۶,۱۶٠
  ٠.۹۲
  ۲۹۴,٠۸۴ ۱۶,۲۵٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۳,۵۲۲ ۳,۵۷۴
  ۱.۹۸
  ۱,٠۹۷,۷۴۲ ۳,۵۹۳
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۱,۶۵٠ ۱۱,۸۶٠
  ۱.۹۴
  ۱٠۲,۱۸۲ ۱۱,۸۸٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۷,۹۸٠ ۸,٠۸٠
  ۱.۹۷
  ۶۸۳,٠٠٠ ۸,۱۴٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۴٠,۶۵٠ ۱۴٠,۶٠٠
  ۱.۹۹
  ۱۱۴,۳۸۷ ۱۳۷,۹٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵,۲۷٠ ۵,۳۲٠
  ۱.۸۶
  ۱,۲۹۹,۷۸۲ ۵,۳۷٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲,۴۱۱ ۲,۴۱۵
  ۱.۹۵
  ۱۳,۱۴۶,۱۹۸ ۲,۴۵۹
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۸,۶۸٠ ۸,۵۱٠
  ٠.۲۳
  ۳,۳۹۹,٠۸۱ ۸,۶۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۳٠,۴۷٠ ۳۱,٠۱٠
  ۱.۹۹
  ۶۴,۱۵۲ ۳۱,٠۹٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۳,۹۹٠ ۴,٠۲۲
  ۱.٠۹
  ۸,۶٠۹,۳۳۵ ۴,٠۳۴
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۵,۶۱٠ ۱۵,۶۸٠
  ٠.۴۵
  ۱۱۸,٠۳۶ ۱۵,۶۸٠
 • کلر کلر پارس ۴۱,۶٠٠ ۴۱,۶٠٠
  ۱.۷۷
  ۶۹٠,۵۵۳ ۴۲,۳۵٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴,۷۱٠ ۴,۷۱۲
  ٠.۱۳
  ۱,۳۹۱,۳۸٠ ۴,۷٠۴
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۷,۲۲٠ ۷,۲۲٠
  ۱.۹۸
  ۱۲,۵۳۲,۶۲۷ ۷,٠۸٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۴,۶۵۵ ۴,۶۵۵
  ۲
  ۱,۴۴۱,۶۶۴ ۴,۷۵٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۶,۲۸٠ ۶,۲۸٠
  ۱.۸۸
  ۲,۲۷٠,۵٠۹ ۶,۴٠٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۷,۷۶٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۸۴
  ۱۴,۳۶۶,۱۱۳ ۷,۶۲٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۲,۵٠۳ ۲,۵٠۹
  ۲
  ۶,۲۸۴,۵۲۷ ۲,۵۵۴
 • کوثر بیمه کوثر ۲,۲۹۱ ۲,۲۹۴
  ۱.۹۷
  ۱۸,۳۸۸,٠۳۷ ۲,۳۳۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۵۳۷ ۲,۵۸۷
  ۱.۹۷
  ۵۱۹,٠۲۵ ۲,۵۸۸
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۶,۹٠٠ ۶,۹٠٠
  ۱.۹۹
  ۸۴۸,۳۴٠ ۷,٠۴٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۸,۹۳٠ ۸,۹۳٠
  ۱.۹۸
  ۱۳,۴۵٠ ۹,۱۱٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۳,٠۱۵ ۳,٠۶۸
  ۱.۹۸
  ۶۴۴,۸۷۳ ۳,٠۷۶
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۱,۷۸٠ ۱۱,۹۸٠
  ۲
  ۴۴۲,۲۵۶ ۱۲,٠۲٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۵,۶۴٠ ۵,۶۴٠
  ۱.۹۱
  ۲۷۹,۲۴۴ ۵,۷۵٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,٠۶۱ ۲,٠۶۱
  ۱.۹۵
  ۸,۳۷۸,۳۲۸ ۲,۱٠۲
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۳,۸۵۶ ۳,۸۵۶
  ۱.۹۸
  ۹۹۶,۵۵۳ ۳,۹۳۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,٠۸۵ ۳,۱۴۲
  ۱.۹۷
  ۶۲۵,۳۴۴ ۳,۱۴۷
 • لابسا آبسال‌ ۹,۹۷٠ ۱٠,۱۷٠
  ۱.۹۷
  ۱۹,۷۳۸ ۱٠,۱۷٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۹,۱٠٠ ۱۹,۴۳٠
  ۱.۹۵
  ۱۶۵,۶۶۸ ۱۹,۴۸٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۵,۹۶٠ ۲۶,۳۸٠
  ۱.۹۶
  ۱۱۱,۳۸٠ ۲۶,۴۸٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۵,۱۳٠ ۵,٠۹٠
  ۱.۹۹
  ۲,٠۲۳,۲۵۸ ۵,٠۳٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳٠,٠۵٠ ۳٠,۴۴٠
  ٠.۱۳
  ۳۷۲,۴۸۷ ۳٠,٠۱٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۶۵,۷۵٠ ۶۵,۷۵٠
  ۱.۹۴
  ۸۲,۱۷٠ ۶۷,٠۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,٠۱۷ ۲,٠۴۸
  ۱.۹۹
  ۳,۷٠۹,۹۵۱ ۲,٠۵۸
 • ما بیمه ما ۲,۷۹٠ ۲,۸٠۶
  ٠.۸۵
  ۱,۳۶۹,۷۵۶ ۲,۸۱۴
 • مادیرا صنایع مادیران ۳,۷۳۶ ۳,۷۳۶
  ۱.۹۹
  ۱۷۷,۸۲۸ ۳,۸۱۲
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۴۲,٠٠٠ ۱۴۴,۷۵٠
  ۱.۹۷
  ۲۸,۶۹۲ ۱۴۴,۸۵٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۸,۱۶٠ ۸,۲۹٠
  ۱.۶۹
  ۹۱۹,۹۶۵ ۸,۳٠٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۵,۴۱٠ ۵,۵۱٠
  ۱.۹۹
  ۲۱۲,۷۴۷ ۵,۵۲٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۲,۴۷۳ ۲,۴۸۴
  ۱.۹۴
  ۱,۷۲۸,۳۹۹ ۲,۵۲۲
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۷,۹۷٠ ۷,۹۷٠
  ۱.۹۷
  ۲۹۶,۳۹۳ ۸,۱۳٠
 • ملت بیمه ملت ۳,۵٠۳ ۳,۵۱۷
  ٠.۵۴
  ۱,۷٠۸,۸۳۳ ۳,۵۲۲
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۶,۹۱٠ ۶,۸۵٠
  ٠.۲۹
  ۸,۹۱۷,۱۷۴ ۶,۸۹٠
 • میهن بیمه میهن ۴,۴٠۸ ۴,۴٠۸
  ۱.۹۸
  ۱۵٠,۴۳۵ ۴,۴۹۷
 • ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما ۱٠,۴۴٠ ۱٠,۱۷٠
  ۱.٠۶
  ۸۶۳,۱۴۴ ۱٠,۳۳٠
 • نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان ۲۱,۹۵٠ ۲۱,۹۵٠
  ۱.۷۹
  ۲,۲۹۹,۶۳٠ ۲۲,۳۵٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۱,۲۹٠ ۱۱,٠۸٠
  ٠
  ۳,۹۱۶,۲۵۴ ۱۱,۲۹٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴۴,۳۱٠ ۴۵,۱۲٠
  ۱.۹۹
  ۳۱,۳۴٠ ۴۵,۲۱٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۶۷,۷۵٠ ۱۶۸,۷٠٠
  ۲
  ۶۳۷,۱٠٠ ۱۷۱,۱۷٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۵٠۵ ۱,۵٠۶
  ۱.۹۵
  ۶,۷۶۷,۶۷۱ ۱,۵۳۵
 • نیان نیان الکترونیک ۳۸,۳۵٠ ۳۸,۲٠٠
  ۱.۷۲
  ۱,۳۳۸,۴۴۳ ۳۷,۷٠٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۷۴٠ ۷۴٠
  ۱.۹۹
  ۱۳۷,۸۳۷,۵٠۸ ۷۵۵
 • هجرت پخش هجرت ۱۹,٠٠٠ ۱۹,٠٠٠
  ۱.۹۶
  ۲۵۴,۹۱۷ ۱۹,۳۸٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۳,۳۱۱ ۳,۳۱۶
  ۱.۹
  ۵,۷۵۴,۵۸۲ ۳,۳۷۵
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۳,۸۹۷ ۳,۹۶۲
  ۱.۹۶
  ۵,۴۲٠,۱۹۷ ۳,۹۷۵
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۶,۱۸٠ ۶,۱۹٠
  ۱.۹
  ۴,۵۶۸,۷۷۷ ۶,۳٠٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۶,۷۷٠ ۶,۸۸٠
  ۱.۸۸
  ۳۴۹,۹۹۱ ۶,۹٠٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۱۵٠ ۳,۲۱۴
  ۱.۹۹
  ۱۷,۶۷۲ ۳,۲۱۴
 • وآفری بیمه کارآفرین ۲,۷۹٠ ۲,۸۲۴
  ۱.۹۷
  ۲,۴۹٠,۴۵٠ ۲,۸۴۶
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۴,۹۱۲ ۴,۹۲٠
  ٠.۳۴
  ۹۵۹,۸٠۶ ۴,۹۲۹
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۳,٠۷۱ ۳,٠۳۸
  ٠.۵۹
  ۱۱,۹۹۷,۴۹٠ ۳,٠۵۳
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۷,٠٠٠ ۱۶,۷۹٠
  ۱.٠۱
  ۳,٠۳۲,۷۵۱ ۱۶,۸۳٠
 • وامین س.امین توان آفرین ساز ۹,۶۵٠ ۹,۸۳٠
  ۱.۹۳
  ۱۳۳,۸۱۱ ۹,۸۴٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۴,۴۳۸ ۴,۵٠۶
  ۱.۹۹
  ۸٠۳,۴٠۹ ۴,۵۲۸
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۴,۴۸۳ ۴,۵۵۳
  ۱.۲۶
  ۳,۶۶۴,٠۳۳ ۴,۵۴٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۲,۴٠٠ ۱۲,۴۵٠
  ٠.۷۲
  ۶,۹٠۸,۸۷۹ ۱۲,۴۹٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۳۹۹ ۳,۴۲۷
  ٠.۹۹
  ۱,۲۶۶,۸۷۴ ۳,۴۳۳
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۶۸۶ ۱,۶۷۶
  ۲
  ۲۶۹,۴۸۸,۳۲۱ ۱,۶۵۳
 • وبملت بانک ملت ۲,۲۶۱ ۲,۲۵۶
  ٠.۲۲
  ۶۳۲,۲۵۲,۳۴۵ ۲,۲۵۶
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۲,۲٠۱ ۲,۲۴۴
  ۱.۹۶
  ۲۷۴,٠٠٠ ۲,۲۴۵
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱,۸۵۸ ۱,۸۸۲
  ۲
  ۳,۲۹٠,۶۱۹ ۱,۸۹۶
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,٠۶۷ ۱,٠۸۶
  ۱.۹۳
  ۱,۲۲۶,۱۲۵ ۱,٠۸۸
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۷۷۷ ۱,۷۹۸
  ۱.۹۹
  ۳۱,۳۴۶,۳۵۹ ۱,۸۱۳
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۴۵۳ ۲,۴۹۷
  ۲
  ۸,۱۵۸,۲۴۱ ۲,۵٠۳
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳۲,۹٠٠ ۳۲,۹۶٠
  ۲
  ۱,٠۱٠,۳۶۷ ۳۳,۵۷٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۵,۵۳٠ ۱۵,۷۹٠
  ۱.۹۶
  ۵۷۶,۸۹۳ ۱۵,۸۴٠
 • وپست پست بانک ایران ۸,۴۸٠ ۸,۴۷٠
  ۱.۵۶
  ۶,۴۸۳,۵٠۱ ۸,۳۵٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۲,۷۲۷ ۲,۷۳۷
  ۱.۹۸
  ۳,۳۱۲,۵۲۶ ۲,۷۸۲
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۵۲۵ ۱,۵۱۷
  ٠.۸۶
  ۴۶۱,۶۹۲,۴۶۲ ۱,۵۱۲
 • وتعاون بیمه تعاون ۸۳۴ ۸۴۸
  ۲
  ۳,۱۲۱,۶۷۱ ۸۵۱
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲۴,٠۸٠ ۲۴,۵۳٠
  ۱.۹۹
  ۶۲,۲۷۴ ۲۴,۵۷٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳,۷۵۸ ۳,۷۲٠
  ٠.۵۶
  ۲۲,۴۲۴,۵۴۲ ۳,۷۷۹
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۴,٠٠٠ ۴,٠٠۶
  ٠.۳۷
  ۸۲۵,٠۸۱ ۴,٠۱۵
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۹۴۹ ۹۵٠
  ۱.۹۶
  ۱۴,۶۴۱,۷۳۹ ۹۶۸
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۳,۷۴۲ ۳,۷۱۱
  ۱.۹۹
  ۲,۷۸۵,۳٠۸ ۳,۶۶۹
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۴۲۹ ۱,۴۳۱
  ۱.۹۹
  ۹۱,۵۸۷,۵۴۲ ۱,۴۵۸
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۳۷۲ ۳,۴۱۸
  ۱.۵۵
  ۳,۸۷۵,۷۱۸ ۳,۴۲۵
 • ودی بیمه دی ۵,۴۷٠ ۵,۴۹٠
  ۱.۹۷
  ۳,۴۱۸,۹۵۶ ۵,۵۸٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۹۶٠ ۶,٠۳٠
  ۱.۹۷
  ۱,۷۶۴,٠۳۷ ۶,٠۸٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۳,۹۱٠ ۳,۹۵٠
  ۱.۹۸
  ۳,۹۱۴,٠۴۶ ۳,۹۸۹
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۴٠۴ ۱,۴۱۹
  ۱.۹۶
  ۵,۹۱۲,٠۵۹ ۱,۴۳۲
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۱,۷۵۶ ۱,۷۶٠
  ۱.۹۵
  ۳,۵۷٠,۴۶۹ ۱,۷۹۱
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,٠۱۳ ۴,٠۵۲
  ۱.۹۸
  ۷,۸۱۱,۴۲۹ ۴,٠۹۴
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۲,۹۲۷ ۲,۹۷۶
  ۱.۹۸
  ۶,۶۱٠,۹۶۱ ۲,۹۸۶
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۱,۵۱۲ ۱,۵۳۲
  ۱.۶۳
  ۲,۸۷٠,۳۸۹ ۱,۵۳۷
 • وسینا بانک سینا ۱,۸۵۹ ۱,۸۹۱
  ۱.۹۵
  ۲,۱۲۶,۸۵۴ ۱,۸۹۶
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱,۸۸۷ ۱,۹۱۹
  ۱.۹۷
  ۱,۱۷۱,۸٠۸ ۱,۹۲۵
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۷,۸۱٠ ۱۸,۱۲٠
  ۱.۹۸
  ۱,۳۴۷,۲۳۹ ۱۸,۱۷٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۳۸٠ ۱,۴٠۴
  ۱.۹۹
  ۱,۵۸۱,۸٠۲ ۱,۴٠۸
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۶٠۲ ۲,۶٠۲
  ۲
  ۱۸۳,۵۴۴ ۲,۶۵۵
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۹,۶۱٠ ۱۹,۶۵٠
  ۱.۷۵
  ۸,۷۱۴,۱۲۹ ۱۹,۹۶٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۵۳۱ ۲,۵۱۳
  ۱.۹۳
  ۱۵,۲۹۳,۹۳۱ ۲,۴۸۳
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۲۳٠ ۳,۲۲۹
  ۱.۹۹
  ۲,۲۸۳,۵۷۳ ۳,۱۶۷
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۷۱٠
  ۱.۶
  ۳,۴٠۴,٠۶٠ ۱۳,۷۷٠
 • وگردش بانک گردشگری ۲,۴۹۹ ۲,۵٠٠
  ۱.۹۶
  ۵,۵۲۳,۳۲۶ ۲,۵۴۹
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱٠,۸٠٠ ۱٠,۸٠٠
  ۲
  ۳۹,۱۹۹ ۱۱,٠۲٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۲,۱۴۶ ۲,۱۳۵
  ٠.۵۶
  ۱,۳٠۳,٠۷۸ ۲,۱۳۴
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۵,۷۸٠ ۵,۸۹٠
  ۱.۸۷
  ۳۲,۶٠۳ ۵,۸۹٠
 • ولتجار واسپاری تجارایرانیان ۶,٠۴٠ ۶,٠۶٠
  ۱.۹۵
  ۲,٠۱۲,۴۵۴ ۶,۱۶٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۹۴٠ ۹۴۱
  ۱.۴
  ۲۳,۷۱۷,۴٠۴ ۹۲۷
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۳,۱٠۸ ۳,۱٠۸
  ۱.۹۹
  ۷۴۲,۱٠۷ ۳,۱۷۱
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۷۶۵ ۲,۸۱۹
  ۱.۹۹
  ۱۸٠,۸۶۷ ۲,۸۲۱
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۳,۴۹۵ ۳,۵۶۶
  ۱.۹۹
  ۱۹,۷٠٠ ۳,۵۶۶
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۳,۹۲۴ ۳,۹۹۳
  ۲
  ۵۱۵,۳۹۲ ۴,٠٠۴
 • ولملت واسپاری ملت ۴,۸۷۱ ۴,۹۵٠
  ۱.۹۹
  ۶۱۵,۶۳۷ ۴,۹۷٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۳,۹۱۵ ۳,۹۶۴
  ۱.۹۸
  ۱,۷۸٠,۶۸۸ ۳,۹۹۴
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۲,۸۷۳ ۲,۹۲۲
  ۱.۹۸
  ۷,٠۷۹,۶۸۳ ۲,۹۳۱
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۹۶۵ ۱,۹۶۵
  ۲
  ۱,۶۷۴,۷۶۷ ۲,٠٠۵
 • وملل اعتباری ملل ۲,٠۶۳ ۲,٠۹۷
  ۲
  ۱,۵۴۵,۸۳۵ ۲,۱٠۵
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۸۷,۹۳٠ ۱۹٠,۸۲٠
  ۲
  ۲۴,۲۹۱ ۱۹۱,۷۶٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۵,۶۴٠ ۵,۶۳٠
  ٠.۱۸
  ۱۱,۴۹۳,۹۷۸ ۵,۶۳٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۳,۹۶۳ ۳,۹۸۵
  ٠.۵۵
  ۹۶۳,۳۱۶ ۳,۹۸۵
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۲,۸۹۶ ۲,۸۹۹
  ۲
  ۳۹,۹۱۳,۶۲۷ ۲,۹۵۵
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۴,۳۶۴ ۴,۳۶۶
  ۲
  ۸,۴۱۵,٠۳۱ ۴,۴۵۳
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۶,۴۱٠ ۶,۴۷٠
  ۱.٠۸
  ۱,۲۳۳,۱۴۵ ۶,۴۸٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۳,۲۶۲ ۳,۲۶۳
  ۱.۹۸
  ۸,۴۹۶,۸۱۶ ۳,۳۲۸
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۶۶۳ ۱,۶۳۷
  ٠.٠۶
  ۳,۱۱۲,۴۶۶ ۱,۶۶۴