شاخص کل : ۴۱٠,۶۹۴
تغییرات: ٠.۱۸ % ، ۷۳۲
حجم معاملات : ۵,۸۸۶,۱۶۷,۶۹۷
ارزش معاملات : ۳۲,۸۴۴,۷۶۲,۱۸۱,۷٠۵
تعداد سهم معاملاتی : ۴۵۷
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۳,۹٠٠ ۳,۸۷۳
  ۳.۶۱
  ۱۳,۴۲۲,۲۱۵ ۳,۷۶۴
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۷,۹۵۹ ۱۸,٠۵۲
  ۴.۶
  ۶,۱۸۹,۴۴۴ ۱۸,۸۲۵
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۴,۲۷٠ ۱۴,۳۵۸
  ۱.۳۱
  ۳,۶۴۹,۷٠۷ ۱۴,۴۵۹
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,٠۱۷ ۴,٠۱۶
  ۲.۶۶
  ۴,۷۲۳,۳۹۴ ۳,۹۱۳
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۳,۹۵٠ ۳,۹٠۴
  ۱.۶۲
  ۲,٠۲۹,۷۴۸ ۳,۸۸۷
 • اخابر مخابرات ایران ۵,۸۵٠ ۵,۸۶۸
  ۴
  ۲۳٠,۵۶۸,۷٠۱ ۵,۶۲۵
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۶,۵۴۸ ۶,۳۶۱
  ۱.۴۹
  ۸,۹۵٠,۳۳۳ ۶,۶۴۷
 • آسیا بیمه آسیا ۸,۴۳٠ ۸,۴۹٠
  ۲.۹۶
  ۴,۸۴۴,۱۷۸ ۸,۶۸۷
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۵,۱۱۵ ۵,۱۵۴
  ۱.۴۳
  ۳,۳۴۴,۷۳۶ ۵,۱۸۹
 • افرا افرانت ۲٠,۵۱۸ ۲٠,۳۸۶
  ۵
  ۱,۳۵۴,۴۴۹ ۱۹,۵۴۱
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶۷,۷٠٠ ۶۷,۶۵٠
  ٠.٠۱
  ۵٠۴,۳۸۹ ۶۷,۶۹۳
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۲۳,۹۹۴ ۲۳,۹۹۴
  ۱٠.٠۲
  ۱,۱۲۶,۶۶۶ ۲۱,۸٠۸
 • البرز بیمه البرز ۴,۶۶۴ ۴,۷۱۸
  ۴.۹۹
  ۵٠,۳۷۲,۵۵۸ ۴,۹٠۹
 • امید تامین سرمایه امید ۲,۸٠۴ ۲,۸٠۴
  ۴.۹۸
  ۳,۶۴۱,۸۳۶ ۲,۶۷۱
 • اوان مبین وان کیش ۳٠,۵۳٠ ۳٠,٠٠۹
  ۳.۳۴
  ۱,۱۳۷,۵۲۳ ۲۹,۵۴۴
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۸۶۵ ۸۶۵
  ۱.٠۵
  ۲٠۵,۶۲۶,۸۴۳ ۸۵۶
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۲,۶۲۵ ۲,۶۲۵
  ٠.۳۴
  ۹۵۸,۱۴۲,۴٠۶ ۲,۶۱۶
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲۱,۱۴۸ ۲٠,۸٠۲
  ۵
  ۱,۱۷۱,۹۴۳ ۲٠,۱۴۱
 • بالبر کابل‌ البرز ۱۴,٠۸۶ ۱۴,۱۲۶
  ٠.۹۳
  ۱,۶٠٠,۷۳۹ ۱۴,۲۱۸
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۹,۶۲۹ ۹,۵۸٠
  ٠.۵۴
  ۱,۳۲۱,۲۶۴ ۹,۵۷۷
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱۲,٠۳۴ ۱۱,۸۶۲
  ۵
  ۲۸,۷۴۲,۳۴۳ ۱۱,۴۶۱
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۹۲۲ ۲,۹۱۷
  ۲.۱۱
  ۶۵,۷۱۷,۹٠۲ ۲,۹۸۵
 • برکت گروه دارویی برکت ۵,۶۲٠ ۵,۷٠۱
  ۳.۸۳
  ۸,۱۶٠,۹۹۹ ۵,۸۴۴
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۶,۸۷۲ ۶,۹۳۱
  ۳.۷۹
  ۷,۲۷۶,۵۸۵ ۷,۱۴۳
 • بساما بیمه سامان ۶,۲٠۵ ۶,۲٠۲
  ۴.۹۹
  ۳,۷۷۲,۱۱۴ ۵,۹۱٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۳۵,۸۳۸ ۳۴,۳۹۳
  ۵
  ۴۵,۳٠٠ ۳۴,۱۳۲
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۴۴,۶٠٠ ۴۴,۷٠۵
  ٠.۷
  ۹۳۲,۴۵۷ ۴۴,۹۱۶
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۲,۴٠۸ ۱۲,۵۹۷
  ۲.۶۱
  ۷,۹٠۷,۱۸۹ ۱۲,۷۴٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۵۸,۷۵۹ ۵۸,۶۹۲
  ۵
  ۷٠۱,۸۳۵ ۵۵,۹۶۱
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲۳,۳۵۶ ۲۳,۳۴۶
  ۵
  ۵,۷۸۳,۷۳۸ ۲۲,۲۴۴
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱۸,۵۶۳ ۱۹,۱۶۷
  ۵
  ۳,۱۵٠,۱۴٠ ۱۹,۵۳۹
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵٠,۸۳۳ ۵٠,۴۴٠
  ۳.۸۸
  ۱,۵۴۴,۸۲۳ ۵۲,۸۸۵
 • بموتو موتوژن‌ ۲۶,۹۵٠ ۲۷,۱۷۶
  ٠.۳۳
  ۱,۸۶۷,۹۸۸ ۲۶,۸۶۱
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲۸,۹۹۸ ۲۸,۷۲۳
  ۴.۶۳
  ۹۳۵,۴۹۸ ۲۷,۷۱۶
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۱۵,۲۹۵ ۱۵,۵۱٠
  ۱.۷۷
  ۲,۳۴۷,۸۶۳ ۱۵,۵۷۱
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۲۴,٠۳۹ ۲۳,۸۶۱
  ۵
  ۵,۸۷۷,۵۶۹ ۲۲,۸۹۵
 • پارس پتروشیمی پارس ۶۲,٠٠٠ ۶۲,۴۵۴
  ۲.٠۸
  ۱,۳۳۸,۱۲۱ ۶۳,۳۱۵
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۷,۳۷۳ ۷,۳۹۱
  ۱.۲۷
  ۱۲,۴۷۲,۲۹۹ ۷,۴۶۸
 • پارسیان بیمه پارسیان ۶,۱٠٠ ۶,۱۵۲
  ۳.۱۱
  ۵,۷۳۶,۶۲۳ ۶,۲۹۶
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۶,۶۴٠ ۶,۶۴٠
  ۵
  ۲۷,۸۱۳ ۶,۳۲۴
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۸۲,۱۳۲ ۸۲,۶۵۲
  ۱.٠۴
  ۹۳,۶٠۳ ۸۲,۹۹۱
 • پتایر ایران‌ تایر ۲۲,۷٠٠ ۲۲,۷۵۶
  ۳.۸۵
  ۱,۶۹۱,۹۲۴ ۲۱,۸۵۹
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۳,۳۵۳ ۳,۳۴۳
  ۴.۹۸
  ۷۱,۶۷۷,۲۸۷ ۳,۱۹۴
 • پخش پخش البرز ۱۱,۲٠۵ ۱۱,۳۲۱
  ۳.۷۲
  ۱,۵۱۵,۱۱۳ ۱۱,۶۳۸
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۳۶,۷۱۱ ۳۶,۹۶٠
  ۱.٠۴
  ۶۲۵,۲۷۱ ۳۷,٠۹۶
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۲,۳۷۳ ۲۲,۷۴۴
  ٠.٠۷
  ۳۸۸,۷۴۱ ۲۲,۳۵۸
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۳,۴۵۴ ۳,۴۴۵
  ۴.۹۸
  ۲۴,۷۸۱,٠۲۱ ۳,۲۹٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۱۳,۲۶۵ ۱۳,۲۶۵
  ۴.۹۹
  ۱,۴۳۴,٠۴۵ ۱۲,۶۳۴
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۹,۳۸۴ ۹,۴۱۷
  ۴.۲۸
  ۶,۸۶٠,۶۵۱ ۸,۹۹۹
 • پکویر کویر تایر ۱۲,۵۵۳ ۱۲,۵۵۳
  ۴.۹۹
  ۳,۶۴۳,٠۹۷ ۱۱,۹۵۶
 • پلاسک پلاسکوکار ۴,۲۹۷ ۴,۳۴۳
  ۳.۵۲
  ۶,۳۴۴,۴۳۶ ۴,۴۵۴
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۷,۱۳٠ ۱۷,٠٠۳
  ۱.۲۵
  ۱,۵۵۱,۱۳۹ ۱۷,۳۴۶
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۴,۳۱۷ ۴,۳۱۱
  ٠.٠۹
  ۱۲,۷۵۵,۷۷۶ ۴,۳۱۳
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۴,۱٠٠ ۴,۱۶۵
  ۱.۸۹
  ۲۳,۶۳۶,۴۱۶ ۴,۱۷۹
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۷۲٠ ۹,۶۸٠
  ٠.٠۱
  ۴,۵۴۹,۸۸۱ ۹,۷۱۹
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۷,۶۸۶ ۷,۶۶۳
  ۱.۱۳
  ۸,٠۷۴,٠۷۴ ۷,۶٠٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۳,۸۶۶ ۱۴,٠۱۱
  ۲.۸۵
  ۲,٠۴۷,۵۳۶ ۱۴,۲۷۳
 • تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۴۱۷,٠٠٠ ۴۳۶,۶۱۱
  ۳.۲۲
  ۱,۳۲۱ ۴۳٠,۸۸۴
 • تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۴۲۸,٠۴۴ ۴۳۷,۸۷۹
  ۲.۱۱
  ۱,۹۹۴ ۴۳۷,۲۸۷
 • تسه۹۷٠۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۴۳۵,۵۵۵ ۴۴۱,۱۸۸
  ۱.۵۳
  ۱,۳۲۴ ۴۴۲,۳۱۶
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۲۱,۱۲۷ ۲٠,۱۲۱
  ۵
  ۲٠,۱۲۱
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۴,۵۴۸ ۳۳,۸۴۷
  ۵
  ۵,۱۸٠,۵۴۵ ۳۲,۹٠۳
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۲۶٠ ۴,۲۸۵
  ۲.۷۸
  ۱۱,۳۲۳,۸۲۷ ۴,۳۸۲
 • تکنو تکنوتار ۸,۵۳۲ ۸,۴۲۷
  ۵
  ۴,۲۹۸,۴۴۱ ۸,۱۲۶
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲۵,۶۹۹ ۲۶,٠۷۲
  ۱.۷۶
  ۶۳٠,۸۴۴ ۲۶,۱۶٠
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۸,۳۹٠ ۸,۴۳۵
  ٠.٠۵
  ۳,۵٠۹,٠۳۵ ۸,۳۹۴
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۳۹۲ ۴,۴۲۹
  ۲.۹
  ۷,۳۶۴,۸۳۷ ۴,۵۲۳
 • توریل توکاریل ۱۴,۶۲۲ ۱۴,۵٠۵
  ۵
  ۱۶,۹۶۳,۵۶٠ ۱۳,۹۲۶
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۷,۳٠٠ ۲۷,۳۸۶
  ٠.۳۷
  ۱,۴۷۷,٠۵۶ ۲۷,۴٠۱
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۸,۲۷۱ ۸,۱۹۹
  ۴.۹۹
  ۳,۵۲۹,۹٠٠ ۷,۸۷۸
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۴۹٠ ۲,۴۸۱
  ۴.۹۷
  ۷۸,۱٠٠,۷۳۶ ۲,۳۷۲
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۷,۷۴۳ ۷,۷۴۳
  ۴.۹۹
  ۱۲۱,۶۵۷ ۷,۳۷۵
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۹,۹۵٠ ۱٠,٠۳۸
  ۴.۹۹
  ۱,۶۹۵,٠۲۹ ۹,۴۷۷
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۵,۲٠۱ ۵,۲۱۳
  ۱.۷۶
  ۳,۲۹۳,۲۴۷ ۵,۲۹۴
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۶,٠۲٠ ۶,٠۱۴
  ۴.۹۹
  ۵۴,۶٠۷,۱۳۱ ۵,۷۳۴
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۳,۶۲٠ ۳,۶۲٠
  ۱۷.۶۹
  ۷,۸۲٠,۷۶۹ ۳,٠۷۶
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۶,۲۴۸ ۶,۲۲۸
  ۴.۹۹
  ۹,۲۹۵,۴۴۵ ۵,۹۵۱
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲,۹۳۳ ۲,۹٠۱
  ۲.۱۶
  ۲۲,۷۶۸,۲۳۸ ۲,۸۷۱
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳,۴۱۲ ۳,۳۵۷
  ۴.۹۸
  ۱۶,۳۲۱,٠۲٠ ۳,۲۵٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۳,۹۷۳ ۳,۹۳۴
  ۴.۹۹
  ۳۱,۹۹۱,۳۷۱ ۳,۷۸۴
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۴,٠۱۶ ۴,٠۱۵
  ۴.۹۹
  ۵,۴۱۵,۲۲۱ ۳,۸۲۵
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳,۱۴۸ ۳,۱۲٠
  ۴.۷۶
  ۲۷,۷۵۱,۴۳۵ ۳,٠٠۵
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۲,۶۴۱ ۲,۶۱۴
  ۴.۹۷
  ۶۶,۷۱۲,۹۶۵ ۲,۵۱۶
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۴,٠۸٠ ۴,٠۴۲
  ۳.۹۵
  ۵۱,۹۷۳,۳۵۶ ۳,۹۲۵
 • جم پتروشیمی جم ۱۵,٠۲۷ ۱۴,۹۴۶
  ۵
  ۴۴,۲۲۶,۱۳۵ ۱۴,۳۱۲
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۳۵,٠۸۸ ۳۵,۲۳۴
  ۱.۱۶
  ۳,۳۹۱,۴٠۲ ۳۴,۶۸۴
 • چافست افست‌ ۱۴,۱٠۹ ۱۳,۹٠۳
  ٠.۶۹
  ۲,۲۵٠,۳۵۲ ۱۴,٠۱۳
 • چدن تولیدی چدن سازان ۹,۷٠۹ ۹,۶۹۵
  ۱.۲۸
  ۵,٠۹۵,۴۸۲ ۹,۸۳۵
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۴,۲۶۹ ۴,۲۶۹
  ٠.۴۹
  ۵,۹۸۱,۵۶۵ ۴,۲۹٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱۲,۹۴٠ ۱۳,٠۱۶
  ۴.۴۳
  ۴۱,٠٠۹,٠۲۸ ۱۳,۵۴٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۶۲,۴۵۹ ۶۲,۱۲۶
  ۵
  ۲,۹۵۲,۲۷۷ ۵۹,۴۸۵
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۲٠,۹۲۱ ۲٠,۷۹۶
  ۵
  ۳,۶۲۳,٠۸۳ ۱۹,۹۲۵
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۱,۱۷٠ ۱۱,٠۳۹
  ۴.٠۶
  ۱,۹۹۸,۵۵٠ ۱٠,۷۳۴
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۲۱,٠۶۳ ۲٠,۸٠۳
  ۵
  ۴,۹۵۷,۵٠۷ ۲٠,٠۶٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۲,۳۶۲ ۲۲,۴۵۵
  ٠.۸۱
  ۱,٠۹۱,۷٠۱ ۲۲,۵۴۴
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۱,۲۹٠ ۱۱,۱۵۳
  ۳.۳۷
  ۸,۶۸۴,۱۹۹ ۱٠,۹۲۲
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۴,۱۷۱ ۱۴,۲۶٠
  ٠.۸
  ۲,۹۷۱,٠۱۶ ۱۴,۲۸۶
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۷,۱۶۷ ۱۷,٠۴۵
  ۲.٠۹
  ۹۴۸,۵۹۳ ۱۶,۸۱۵
 • حریل ریل پردازسیر ۴,۲۱٠ ۴,۲۶۷
  ۲.٠۷
  ۳۴,۵۱۹,۸٠۴ ۴,۲۹۹
 • حسیر ریل سیر کوثر ۸,٠٠٠ ۷,۹۱۳
  ۲.۴۶
  ۴,۱۵٠,۹۹۳ ۷,۸٠۸
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۲۴,۵٠٠ ۲۴,۹۹۳
  ۲.۳۳
  ۱,۲۷۷,۴۵۱ ۲۳,۹۴۲
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۳,۶۸۱ ۳,۶۶۵
  ۱۱.٠۴
  ۵۸,۱۴٠,۹۴۴ ۳,۳۱۵
 • حفاری حفاری شمال ۵,۸۵٠ ۵,۸۹۶
  ۳.۴۳
  ۲۹,۷٠۵,۴۱۶ ۶,٠۵۸
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۷,۷۹۸ ۷,۷۹۸
  ۵
  ۸٠,۲۵۷,۳۶۹ ۷,۴۲۷
 • خاذین سایپاآذین‌ ۴,۵۵٠ ۴,۵۹۱
  ۱.۱۹
  ۲۷,۶۳۴,۹۴۸ ۴,۶٠۵
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۶,۱۶۷ ۶,۱۶۷
  ٠.۱۹
  ۱۸,٠۸٠,۷۶۶ ۶,۱۵۵
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۳,۲۲٠ ۳,۲۵۳
  ۱.۲
  ۳۷,۵۲٠,۲۴٠ ۳,۲۵۹
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۹٠٠ ۱,۹۱۶
  ٠.۷۴
  ۲۲٠,۶۶۹,۱۵۲ ۱,۸۸۶
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۸۳,۱٠٠ ۸۲,۴۳۴
  ۲.۵۸
  ۲۶٠,۸۹۷ ۸۱,٠٠۹
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۴,۴۴٠ ۱۴,۴۱۴
  ۱.۳۴
  ۱,٠۹۲,۹۷۱ ۱۴,۲۴۹
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۲۶,۴۳۹ ۲۶,۴۳۹
  ۵
  ۱۲٠,٠٠٠ ۲۵,۱۸٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۷,۹۷۹ ۷,۹۸۴
  ۳
  ۱۱,۸۹۶,۹٠۲ ۸,۲۲۶
 • خچرخش چرخشگر ۶,۹۲۵ ۶,۹۸۸
  ۴.۹۹
  ۱۷,۷۵۲,۲۸٠ ۷,۲۸۹
 • خدیزل بهمن دیزل ۱۱,۹۷۹ ۱۱,۷۶۷
  ۵
  ۷,۳۵۲,۸۳۲ ۱۱,۴٠۹
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۲۶,۸۷۲ ۲۷,٠۸۳
  ٠.۵۴
  ۱,۳۸۷,۱۶۷ ۲۷,٠۱۹
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۳۷۹ ۳,۳۳۸
  ۴.۹۷
  ۹۱,۶۲۸,٠۳۳ ۳,۲۱۹
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۹,٠٠٠ ۸,۹۷۵
  ٠.۲۲
  ۲,۹٠۵,٠۶۶ ۸,۹۸٠
 • خزامیا زامیاد ۲,۲۵۵ ۲,۲۷۳
  ۱.۴۴
  ۷۷,۷۴۴,۱۷۷ ۲,۲۸۸
 • خزر فنرسازی‌زر ۵,۹۴۶ ۵,۹۹۲
  ۴.۱۹
  ۱۱,٠۶۹,٠۵۳ ۶,۲٠۶
 • خساپا سایپا ۲,۸٠۸ ۲,۷۶۴
  ۴.۹۷
  ۳۹۹,۹۱۶,۵۴٠ ۲,۶۷۵
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۶,۹۳۷ ۷,٠۱۱
  ۲.۵۷
  ۸,۱۶٠,۷۸۸ ۷,۱۲٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۲۴,۳۷٠ ۲۴,۷۱۹
  ٠.۷۷
  ۱,۶٠۵,۷۶۳ ۲۴,۵۶٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۶,۹۵۵ ۷,٠۳۱
  ۳.۷۴
  ۴,۸٠۴,۹۲۷ ۷,۲۲۵
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۸,۲٠٠ ۷,۹۷۴
  ۴.۹۹
  ۶,۳٠۶,٠۷۸ ۷,۸۱٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۱۴,۱۵٠ ۱۴,۱۸۲
  ۲.۱۸
  ۳۲,٠٠۶,۲۱۸ ۱۳,۸۴۸
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۵۱,۲٠٠ ۵۱,۱۴۳
  ۲.۱۵
  ۱۸۲,۷۶۵ ۵۲,۳۲۵
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۱٠,۵۲۱ ۱٠,۴۹۷
  ۵
  ۱۵,۳۸٠,۸۶٠ ۱٠,٠۲٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۱۳,۱٠۲ ۱۳,۲۲۷
  ۴.۳
  ۷۱۹,۲۵۸ ۱۳,۶۹٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۳,۹۳۵ ۳,۷۹۸
  ۴.۹۹
  ۱۹۸,۸۴۶ ۳,۷۴۸
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۶,۸۸٠ ۶,۹۲۴
  ۳.۳۷
  ۴,۷۶۲,۸۸۲ ۷,۱۲٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۳,۸۷۳ ۱۳,۶۴۳
  ۵
  ۳,٠۸۲,۸۷۶ ۱۳,۲۱۳
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱٠,۴۹۸ ۱٠,۳۸۹
  ۱.٠۹
  ۴۴,۳۴۳,۸۴۳ ۱٠,۳۸۵
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۴,۴۵٠ ۴,۴۶۹
  ۲.۹۲
  ۲٠,۱۲٠,۱۱۴ ۴,۵۸۴
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۵,۴۷٠ ۳۵,۴۶۳
  ۳.۶۸
  ۱,۷۹۸,٠٠۲ ۳۴,۲۱۱
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۶,۶٠٠ ۲۶,۹٠۶
  ۲.۹۹
  ۱,٠٠۲,۶۹۷ ۲۷,۴۱۹
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۱۶,۶۸۹ ۱۶,۷۴۹
  ٠.۳۶
  ۵,٠۹۹,۳۵٠ ۱۶,۷۵٠
 • دالبر البرزدارو ۱۴,۸٠٠ ۱۴,۸۱۷
  ٠.٠۷
  ۲,۳۴۴,۲۵۸ ۱۴,۸۱۱
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۱,۲۴۲ ۱۱,۱۳۶
  ۵
  ۴۳۳,۲۸۶ ۱٠,۷٠۷
 • دانا بیمه دانا ۶,۶۴۶ ۶,۷٠۳
  ۲.۸۹
  ۸,۹۸۱,٠٠۷ ۶,۸۴۴
 • داوه داروسازی آوه سینا ۲۶,۸۷۸ ۲۶,۸۴۳
  ۵
  ۹,۳۷۴,۳۷۶ ۲۵,۵۹۹
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۳,۳۵٠ ۱۳,۶۱۳
  ۴.۸۸
  ۴,۶۱٠,۵۸۹ ۱۴,٠۳۵
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۸,٠۷۹ ۳۷,۹۴۴
  ۲.۴
  ۹۸۲,۱۷۷ ۳۷,۱۸۸
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲۶,۳۹۹ ۲۶,۴۳۸
  ٠.۱۳
  ۱,٠۱٠,٠٠۶ ۲۶,۳۶۵
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۳۴,۲۲۱ ۳۴,۵۱۲
  ۲.۶۵
  ۲,٠۵۹,۱۹۳ ۳۵,۱۵۳
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۹,۸۸۲ ۹,۹۹۴
  ۲.۲۱
  ۴,۵۱۹,۱۵۱ ۱٠,۱٠۵
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۲,۶۹۸ ۱۲,۷۵۵
  ۳.۷۲
  ۷,۵۱۳,۹۹۷ ۱۳,۱۸۸
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۶,۵۵۷ ۱۶,۸٠۳
  ۴.۷۷
  ۵,۴۲۳,۳۳٠ ۱۷,۳۸۷
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۱,۴۶۳ ۳۱,۲۴۲
  ۵
  ۱,۹۳۶,۱۳۹ ۲۹,۹۶۵
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۴۴,۶٠٠ ۴۴,۹۷۸
  ۴.۳۷
  ۱,۹۶۱,۲۴۴ ۴۶,۶۳۸
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۹,۹۹٠ ۹,۹۱۱
  ٠.٠۴
  ۴٠۸,٠٠۷ ۹,۹۸۶
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۱٠,۸۶٠ ۱۱,٠٠۵
  ۴.٠۳
  ۱۸,۱۲۱,٠۳۸ ۱۱,۳۱۶
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۸,۷۶۴ ۸,۸۲۶
  ۱.۷۴
  ۱,۴۹۳,۹۵۸ ۸,۹۱۹
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۹,۲۳۶ ۹,۲۱۷
  ۴.۹۹
  ۶,۳۵۶,۸۴٠ ۸,۷۹۷
 • دسبحان سبحان دارو ۱۱,۹٠٠ ۱۲,٠۴۶
  ۲.۸۳
  ۲,۵۳۲,۲۱۶ ۱۲,۲۴۶
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۸,۵۵٠ ۱۸,۵۲۹
  ۱.۹۵
  ۱,۱۶٠,۸۶۵ ۱۸,۹۱۸
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۳,۱۵٠ ۲۳,۲۳۹
  ۱.٠۴
  ۹۸۳,۹۳۳ ۲۲,۹۱۲
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۹,۴۳٠ ۳۹,۴۸۶
  ٠.۱۸
  ۱,٠٠۹,۶۶۱ ۳۹,۳۶۱
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳۸,۲۹۹ ۳۸,۵۸۱
  ۳.٠۹
  ۲,٠۸۱,۳۵۴ ۳۹,۵۱۹
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۵,۱٠۴ ۱۴,۹۶۵
  ۱.٠۴
  ۹۸۶,۸٠۹ ۱۴,۹۴۹
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۲۳,۸۹۵ ۲۳,۶۵۴
  ۵
  ۲,۶۱۴,۷۶۶ ۲۲,۷۵۸
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۳,۷۸۹ ۱۳,۷۵۶
  ٠.٠۷
  ۲,۷۱۴,۶۳۴ ۱۳,۷۹۹
 • دکیمی کیمیدارو ۱۳,۳۵٠ ۱۳,۳۴۳
  ۱.۱
  ۱,٠۹۸,٠۱۸ ۱۳,۴۹۹
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۵۱,۷۹۹ ۵٠,۸۵٠
  ۲.۴۸
  ۵۳٠,۳۷۹ ۵٠,۵۴۵
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۹,۳۴۳ ۹,۳۴۳
  ۴.۹۹
  ۱,٠۲۶,۲۵٠ ۸,۸۹۹
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۴۹,۹٠٠ ۴۹,۷۵۵
  ۱.۶۷
  ۲۵٠,٠۲۹ ۵٠,۷۴۶
 • دی بانک دی ۳,۷۲٠ ۳,۷۲۶
  ٠.۵۶
  ۵۹,۸۹۳,۳۵۶ ۳,۷۴۱
 • دیران ایران‌دارو ۹,۲٠۴ ۹,۱۷۳
  ۵
  ۶,۶۱۲,۹۲۹ ۸,۷۶۶
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۲,۲۲۵ ۲,۲۴۲
  ۳.٠۹
  ۲۷۷,۴۵٠,۳۵۷ ۲,۲۹۶
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۹,۱۵٠ ۱۸,۶۷۶
  ۳.۵۴
  ۱,۹۲۲,۷۷۳ ۱۸,۴۹۵
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۴,۸۳۱ ۴,۸۵۸
  ۱.۳۷
  ۶,٠۶۲,٠۱۳ ۴,۸۹۸
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۴,۳۱۶ ۲۳,۸۴۸
  ۵
  ۳,۵۴۸,۲۶۸ ۲۳,۱۵۹
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۵,۲۲٠ ۵,۲۵۳
  ۳.٠۸
  ۹,۶۶۹,۲٠۸ ۵,۳۸۶
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۲,۲۸۷ ۱۲,۳۸۷
  ٠
  ۱۹,۸٠۲,۵۲۱ ۱۲,۲۸۷
 • رنیک جنرال مکانیک ۲۷,٠٠٠ ۲۷,۶۳۲
  ۶.۱۵
  ۷,۵۱٠,۹٠۵ ۲۵,۴۳۶
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲٠,۴۶۶ ۲٠,۳۱٠
  ۵
  ۱٠,۴۸۸,٠۱٠ ۱۹,۴۹۲
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۷۴,۸۹۹ ۷۴,۷۵۴
  ٠.٠۶
  ۹۹۲,۶۴۵ ۷۴,۸۵۲
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۱۶,۹۶۲ ۱۶,۹۶۵
  ۱.٠۸
  ۲,۲۴۷,۴٠٠ ۱۷,۱۴۷
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳۸,۲٠٠ ۳۸,۴۵٠
  ۱.٠۲
  ۸٠۹,۷۹۶ ۳۸,۵۹۵
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۱,۳۳۶ ۱۱,۳۸۵
  ٠.۷۲
  ۲,۶۱۳,۳۸٠ ۱۱,۴۱۸
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۱۳,۸۱۷ ۱۳,۷۵۸
  ۲.۳۷
  ۲,۸۱۱,۲۹۶ ۱۳,۴۹۷
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵۳,۸٠۵ ۵۴,۲۱۸
  ٠.۶۷
  ۲۳۱,٠۹۶ ۵۴,۱۶۶
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۲۹,۲٠٠ ۲۸,۸۴۶
  ۲.۳۸
  ۱,۹۲۹,۳۸٠ ۲۸,۵۲۲
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۲,۹۱۷ ۲۲,۵۳۷
  ٠.۸۴
  ۱,۴۸۸,۵۸۳ ۲۲,۷۲۷
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۸,۳٠٠ ۳۸,۷۲۸
  ۴.۱۹
  ۱,۴۲۳,۵۵۶ ۳۹,۹۷۴
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۳۲,۴۳۱ ۳۲,٠۹۷
  ۵
  ۱,۲۱۴,۲۳٠ ۳٠,۸۸۷
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۸,۷۱۲ ۱۸,۴۴۲
  ۲.٠۳
  ۱,۷۵۳,٠۷۹ ۱۹,۱٠٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۲۱۶
  ۲.۳۸
  ۱,۷۱۷,۴۱۶ ۱۶,۶۹۸
 • زنگان صنعت روی زنگان ۳۳,۱۸۹ ۳۳,۴۶۴
  ۵
  ۱,۱۲۹,۸٠۲ ۳۴,۹۳۵
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۶,۴۴۹ ۶,۴۶۲
  ٠.۳۱
  ۷,۱۲۵,۵۷۳ ۶,۴۶۹
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۲۲۱
  ۱.۲۵
  ۸۲۱,۶۷۱ ۲۲,۱۲۴
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۱٠,٠۸٠ ۱٠,٠۳۷
  ٠.۵۶
  ۱,۳۴٠,۳۳۶ ۱٠,۱۳۷
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۲۹,٠٠٠ ۲۹,۳۴۴
  ۴.۳۵
  ۴۸۲,۴۵۵ ۳٠,۳۲٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱۵,۷۷۴ ۱۵,۵۲۸
  ۵
  ۲,۱۳۹,۸۶۹ ۱۵,٠۲۳
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۷,۸۳٠ ۷,۸۳٠
  ۵.٠۲
  ۱,۱۴٠,۹۹۸ ۷,۴۵۶
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۴۶,۹٠٠ ۴۷,۳٠۱
  ۳.۶۷
  ۱,۲۲۹,۳۷۶ ۴۸,۶۸۹
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۴,٠۵٠ ۱۴,۲۵۶
  ۲.۹۴
  ۱,۴۵۲,۶۶۶ ۱۴,۴۷۶
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۳,۷۱۱ ۳,۶۵۶
  ۴.۹۸
  ۱۲,۴۲۳,۱۸۷ ۳,۵۳۵
 • سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ۲۹,۹۷۵ ۲,۷٠٠
  ٠
  ۲۹,۹۷۵
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۱,۴۹۷ ۲۱,۴۱۲
  ٠.۴۵
  ۴,۱۹۱,۹٠۲ ۲۱,۵۹۵
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۳۴,٠۵۲ ۳۴,۴۳۹
  ۵
  ۶۸۶,۲۶۷ ۳۵,۸۴۴
 • سخزر سیمان‌ خزر ۸,۳٠٠ ۸,۳۵۸
  ۳.۲۲
  ۱,۸۲۸,۵٠۶ ۸,۵۷۶
 • سخوز سیمان خوزستان ۸,۱۱۹ ۸,٠۳۱
  ۴.۹۹
  ۳,۱۳۳,۴۲۳ ۷,۷۳۳
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۳,۵٠٠ ۱۳,۶۳۶
  ۴.۲۴
  ۱,۴٠۶,۴۳۶ ۱۴,٠۹۸
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۱۹,۸۱۳ ۱۹,۳۷۶
  ۵
  ۲۵۳,۲۳٠ ۱۸,۸۷٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۴,۳۸٠ ۴,۴۳۴
  ۴.٠۵
  ۱۲,۹۴۶,۳۳۸ ۴,۵۶۵
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۷,۴۹۱ ۷,۵۲۱
  ۱.۵
  ۹,۶٠۱,٠۸۱ ۷,۶٠۵
 • سرود سیمان‌شاهرود ۷,۲۹۲ ۷,۳۳۱
  ٠.۵۳
  ۲,۷۸۵,۲۵۳ ۷,۳۳۱
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۳,۵۳۳ ۳,۵۱۳
  ۱
  ۱۴,۸۶٠,٠۴۲ ۳,۴۹۸
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۶,۳٠٠ ۶,۴۶۸
  ۴.۴
  ۱۲,۴۸۷,٠۵٠ ۶,۵۹٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۵۹,۵۲۵ ۵۹,۵۱۱
  ۵
  ۷۳۶,۲۱۶ ۵۶,۶۹۱
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۵,۶۳۹ ۵,۵۸۲
  ۴.۹۹
  ۴,۳۲٠,۹۶۹ ۵,۳۷۱
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۱,۱۴۵ ۱۱,۱۸۶
  ٠.۸۳
  ۲,۴۵۸,۹۷۷ ۱۱,۲۳۸
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱٠٠,۵۷۶ ۱٠۱,۴۶۴
  ۵
  ۳۹۶,۱۷۳ ۱٠۵,۸۶۹
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۷,۳۵٠ ۷,۳۶٠
  ٠.۶۷
  ۲۸,۶۱۶,۹۴۶ ۷,۳٠۱
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۵,۳۷۸ ۲۵,۳۷۳
  ۱.۳۵
  ۹۵۳,۷۵۹ ۲۵,٠۴۱
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۳۱,۷٠٠ ۳۱,۵۹۲
  ۱.۶
  ۹۳۲,۳۳۳ ۳۱,۲٠۱
 • سکرد سیمان کردستان ۴,٠۴٠ ۴,٠۶۸
  ٠.۵۹
  ۴,۶۳٠,۹۳۲ ۴,٠۶۴
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۸,۲۴٠ ۸,۳۶٠
  ۴.٠۷
  ۵,۷۲۹,٠۷۲ ۸,۵۹٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۶,۱۳٠ ۶,۱۴۹
  ۳.۷۱
  ۵,۲۵۶,۵٠۳ ۶,۳۶۶
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۹,٠۸٠ ۹,۱۲۲
  ۱.۷۱
  ۵۸,۸۸۳,۲۴۹ ۸,۹۲۷
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۵۵,۲۹۲ ۵۵,۹۹۲
  ۵
  ۱,۲۳۱,۲۴٠ ۵۸,۲٠۲
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۹,۹۱۱ ۱٠,٠٠۳
  ۲.۵۸
  ۱,٠۷٠,٠۱٠ ۱٠,۱۷۳
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۱۵,٠٠٠ ۱۵,٠۷٠
  ۳.۶۹
  ۴,٠۵۲,۲٠۳ ۱۵,۵۷۵
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۳,۹۳٠ ۳,۹۲۱
  ۱.۲۸
  ۵,۷۶٠,۷۹۴ ۳,۹۸۱
 • سیستم همکاران سیستم ۱۳,۹۳۳ ۱۴,۱۱۸
  ۵
  ۲,٠٠۳,۲۳۱ ۱۴,۶۶۶
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۲,۸۱۹ ۱۲,۸۱۹
  ۵
  ۲۹۵,۱٠٠ ۱۲,۲٠۹
 • سیمرغ سیمرغ ۱۶,۹۴٠ ۱۶,۷۹۱
  ٠.۱۷
  ۶,۱۳۴,۵۸۵ ۱۶,۹۱۲
 • شاراک پتروشیمی شازند ۹,۲٠٠ ۹,۲۳۸
  ٠.۲
  ۱٠,۱۴۲,۲۵۳ ۹,۲۱۸
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۴۲,۸۲۶ ۴۳,٠۵٠
  ۱.۸۷
  ۲۱۲,۶۶٠ ۴۳,۶۴۴
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۴۳,۹۷٠ ۴۳,۹۷۲
  ۱.۱۶
  ۶۳۴,۱۵۷ ۴۴,۴۸۴
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۴۱,۳٠٠ ۴۱,۸۲۲
  ٠.۴۲
  ۳,۷۳۴,۳۹۷ ۴۱,۴۷۵
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۲۵,۸٠۴ ۲۵,۸٠۴
  ۵
  ۳,۳۴۲,۶٠۸ ۲۴,۵۷۶
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۱,۶۵۱ ۱۱,۵۹۸
  ۲.۵۸
  ۱۶,۴۱۶,۵۳۳ ۱۱,۹۵۹
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۷,۹۸۸ ۲۷,۹۱۶
  ٠.۲۲
  ۲,٠۲۳,۲۱۳ ۲۷,۹۲۷
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۳,۷٠۱ ۱۳,۵۱۶
  ۵
  ۲,۴۲۸,۸۱۴ ۱۳,٠۴۹
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۵,۱۵۴ ۱۵,۱۴۷
  ۵
  ۷,٠۲۳,۳۳۸ ۱۴,۴۳۳
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۸,۸۱۱ ۱۸,۵۸۶
  ۵
  ۴,۹۷۹,۹۸۸ ۱۷,۹۱۶
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۲۴,٠۵۴ ۲۴,٠٠۹
  ٠.۳۹
  ۶,٠۹۵,۵۹۸ ۲۳,۹۶٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۶,۳۹۱ ۶,۴۵۸
  ٠.۵
  ۲۷,۳۳۴,۳۸۱ ۶,۴۲۳
 • شتران پالایش نفت تهران ۶,٠۷٠ ۶,۱۲۸
  ۱.۲
  ۳٠,۱۷۵,۵۶۷ ۶,۱۴۴
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۲,۹۹۳ ۳۲,۵۹۸
  ۳.٠۴
  ۱,۳۴۴,۷۶۳ ۳۲,٠۲۱
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۳,٠۹٠ ۲۳,۲۱۹
  ۱.۵۵
  ۱,۳٠۸,۱٠۹ ۲۳,۴۵۳
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۱,۱۷۹ ۱۱,٠۸۹
  ۵
  ۶,۷۶۷,۷۸۷ ۱٠,۶۴۷
 • شراز پالایش نفت شیراز ۵۳,۲۹۷ ۵۲,۹۴۸
  ۱.۶۶
  ۵۱۱,۹۳۳ ۵۲,۴۲۷
 • شرانل نفت ایرانول ۱۶,۳۸٠ ۱۶,۶۱۲
  ۲.۲۲
  ۵,۷۷۴,۴٠۸ ۱۶,٠۲۴
 • شسپا نفت سپاهان ۱۲,۵۶۹ ۱۲,۶۱۹
  ۱.۱۷
  ۲٠,۴۹۹,۱۲۶ ۱۲,۴۲۴
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۱۹,۱۵۴ ۱۱۹,۲۳۵
  ۵
  ۱٠۵,٠٠۹ ۱۲۵,۴۲۵
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۱۴,۲۵٠ ۱۴,۳۹۳
  ۳.٠۸
  ۷,۴۲۸,۲٠۹ ۱۳,۸۲۴
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۳۸۲
  ۲.۴۴
  ۳,۸۵۹,٠۶۹ ۱۶,۷٠۸
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۸,۹۸۵ ۸,۷۲۳
  ۴.۹۹
  ۵,۶۹۲,۳۵۴ ۸,۵۵۸
 • شفن پتروشیمی فناوران ۹۵,۹٠٠ ۹۶,٠۹۷
  ۱.۴۳
  ۵۶۵,٠۷۱ ۹۷,۲۸۸
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۳۷,۳٠٠ ۳۷,٠۹۱
  ۱.۲۵
  ۲,٠۹۵,۹۳۱ ۳۶,۸۳۹
 • شکلر نیروکلر ۱۸,۱۵۱ ۱۸,۳۱۵
  ۲.۵۳
  ۱,۴۷۱,۶٠۸ ۱۸,۶۲۲
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۹۴,۱٠٠ ۹۴,۱٠٠
  ٠
  ۱۱۸,۱٠٠ ۹۴,۱٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۱۸,۸٠٠ ۱۸,۹۵۶
  ۲.۵۹
  ۴,۵۶۵,۸۴۸ ۱۹,۳٠٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۶,۵۴۲ ۱۶,۳۶۸
  ۵
  ۳,٠۶۱,۸۷۷ ۱۵,۷۵۵
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۲۲,۹۷۹ ۲۲,۸۷۹
  ٠.۲۸
  ۸۸۲,۹۱۵ ۲۲,۹۱۴
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۶,۷٠۵ ۱۶,۹۱۷
  ۲.٠۶
  ۲,۲٠۱,۳۳۱ ۱۷,٠۵۶
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۱۳,۴۲۱ ۱۳,۳۷۵
  ۳.۳۱
  ۲,۸۵۲,۷۱۵ ۱۳,۸۸٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۳,۴۷۷ ۱۳,۳۶۱
  ۱
  ۳۵,۳٠۹,۸۵۵ ۱۳,۳۴۴
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۴,۱۳۲ ۲۳,۸۴۷
  ۵
  ۲,۷۲٠,۵۳۳ ۲۲,۹۸۳
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۱۲,۲۴٠ ۱۲,۱٠۳
  ۲.۸۲
  ۶,۲۵۱,۷۴۷ ۱۱,۹٠۴
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۱٠,۵۳۳ ۱٠,۷۴۸
  ٠.۱۱
  ۴,۴۹۴,۱۵۴ ۱٠,۵۲۱
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۲۶,۴۵۷ ۲۶,٠۶۷
  ۵
  ۱,٠۵۹,۳۵۴ ۲۵,۱۹۸
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳٠,۶۸٠ ۳٠,۶۷۲
  ٠.۷۳
  ۱,۶۵۹,۲٠۴ ۳٠,۹٠۶
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۶,۶۴٠ ۶,۷۷۲
  ٠.۸۲
  ۱۱,۸۳۱,۱۷۲ ۶,۶۹۵
 • غپینو پارس‌ مینو ۱۷,۲۲۱ ۱۷,٠۴۸
  ۵
  ۱۱,۹۱۸,۲۷۱ ۱۶,۴٠۱
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۲,۲٠۹ ۴۲,۸۱۳
  ۳.۲۶
  ۱,۳۶۸,۶۷۵ ۴۳,۶۳۲
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۵٠,۳۴۹ ۴۹,۵۷۵
  ۵
  ۷٠۴,۳۳۱ ۴۷,۹۵۲
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۱٠,٠۵۷ ۱۱٠,۳۸۱
  ۴.۲۲
  ۱۴۴,۹۵۲ ۱۱۴,۹٠۷
 • غدیس پاکدیس ۲۴,۱۴۲ ۲۳,۸٠۹
  ۵
  ۱,۱۹۷,۴۵۵ ۲۲,۹۹۳
 • غسالم سالمین‌ ۶۷,۷۲٠ ۶۶,۷۴٠
  ۴.۹۸
  ۲,۲۳۵,۱۶۴ ۶۴,۵٠۸
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۹,۶۵٠ ۹,۷۱۶
  ٠.۸۵
  ۱,۸۸۹,۳۴۸ ۹,۵۶۹
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۲۴,۶۵۵ ۲۴,۵۴۷
  ۵
  ۱,۶۲۱,٠۳۵ ۲۳,۴۸۱
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۶۱,۵۹۸ ۶۱,۴۹۹
  ۴.۹۸
  ۶۱۶,۸۲۵ ۵۸,۶۷۶
 • غشهد شهد ایران‌ ۲۳,۶۹۹ ۲۳,۶۵۳
  ۵
  ۳,٠۸۷,۶۲۳ ۲۲,۵۷۱
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۷,۴۵۹ ۷,۴۴۴
  ۵
  ۴۷,۹۱۱,۵۳۳ ۷,۱٠۴
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۳۹,۳۲۱ ۳۹,۱۴۵
  ۵
  ۲,۷۸۶,۹۴۱ ۳۷,۴۴۹
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲۵,۱۳۲ ۲۴,۹۶۲
  ۱.۵۶
  ۱,۳٠۷,۴۸۲ ۲۵,۵۲۹
 • غگز گز سکه ۴,۸٠٠ ۴,۸٠٠
  ۶.۶۷
  ۲۵,٠٠٠ ۴,۵٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۶۲,۳۹۶ ۶۲,۳۹۶
  ۵
  ۳۶۴,۱۵۷ ۵۹,۴۲۵
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۱,۲٠۵ ۵۱,٠۴۳
  ۵
  ۲,۶۲۱,۶۸۲ ۴۸,۷۶۸
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۸۴,٠۴۶ ۸۳,٠۴۵
  ۵
  ۶۵٠,۶٠۹ ۸٠,٠۴۴
 • غمارگ مارگارین‌ ۱۱,۸۳٠ ۱۱,۶۹۹
  ۱.۸۳
  ۳,۱۶۲,۴۸۱ ۱۱,۶۱۷
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۴۹,۵۵٠ ۴۹,۴۴۳
  ۲.۱۴
  ۷۷,۶٠۸ ۴۸,۵۱۳
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۳۸,۹۶۸ ۳۸,۱٠۷
  ۵
  ۲,۹۶۸,۱۶۴ ۳۷,۱۱۳
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۷۷,۱۶۱ ۷۷,۱۶۱
  ۵
  ۱۵۱,۳۶۹ ۷۳,۴۸۷
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۱,۹۹۹ ۱۱,۹۹۹
  ۷.۵
  ۸۵٠,٠٠٠ ۱۱,۱۶۲
 • غویتا ویتانا ۲۱,۶۹۶ ۲۱,۴۷۵
  ٠.۹۵
  ۶۲۸,۲۸۳ ۲۱,۹٠۵
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۱۵۸
  ٠.۸۶
  ۱۱,۱۹٠,۱۱۸ ۱٠,۱۱۳
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۴,۴۴٠ ۴,۴۸۹
  ٠.٠۵
  ۵٠,۳۳۷,۵۹۳ ۴,۴۴۲
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱٠,٠۹۷ ۱٠,۱۸۲
  ٠.۹
  ۷,٠۴۷,٠۱۳ ۱٠,۱۸۹
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۷,۶٠٠ ۱۷,۸۸۵
  ۲.۲۱
  ۳۳,۱۴۹,۱۸۵ ۱۷,۲۲٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۲,٠۳٠ ۱۱,۸۲۱
  ۲.۶۵
  ۱,۱۵۹,۲۱٠ ۱۱,۷۲٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۹,۷۳۵ ۹,۶۸۵
  ۴.۹۹
  ۱۵,۶۳۶,٠۴۴ ۹,۲۷۲
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۱,۸۹۵ ۲۱,۶٠۲
  ۵
  ۱۱,۵۱۷,۷٠۷ ۲٠,۸۵۳
 • فپنتا سپنتا ۱۵۸,۴۴۱ ۱۵۶,۸۹۹
  ۵
  ۱۴٠,۸۲۴ ۱۵٠,۸۹۷
 • فجام جام‌دارو ۳۱,۲۸٠ ۳٠,۹۹۷
  ۴.۷
  ۲,۱٠۹,۵۴٠ ۲۹,۸۷۷
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۲۲,۳۱۲ ۲۲,۵۴۸
  ۳.۸۲
  ۴,۱۳۸,۹۴۳ ۲۳,۱۹۷
 • فخاس فولاد خراسان ۱۶,۷۳٠ ۱۶,۷۱۴
  ٠.۱
  ۲۸۸,۶۴۴ ۱۶,۷۱۴
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۱,۹٠٠ ۱۲,٠۲۳
  ٠.۲۹
  ۸,۹۷۸,۲۹۸ ۱۱,۸۶۶
 • فرابورس فرابورس ایران ۲۸,٠۶۲ ۲۸,٠۱۲
  ۵
  ۱٠,۴۸٠,٠۵۳ ۲۶,۷۲۶
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۶۱,۴۵٠ ۶۱,۹۶۳
  ۱.۳۷
  ۱,۳۴۶,۴۸۲ ۶٠,۶۲٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۸,۱۱٠ ۱۸,۱۵۹
  ۳.۹۱
  ۶,۳۸۷,۶۶۹ ۱۸,۸۴۶
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۲,۱٠٠ ۱۲,۳۹۸
  ۲.۲۲
  ۶,۴۹۴,۸۹۶ ۱۲,۳۷۵
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۱۷,٠۱۶ ۱۷,٠۷۴
  ۲.۱۶
  ۶,۸۵۲,۲۶۹ ۱۷,۳۹۱
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۲٠,٠٠۵ ۱۹,۸۲۳
  ۲.۹۵
  ۱,۸۷۴,۲۷۳ ۱۹,۴۳۲
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۳۱,۳٠٠ ۳۱,۸۴۵
  ۱.٠۶
  ۳,۵۷۳,۵۳۵ ۳۱,۶۳۵
 • فلامی لامیران‌ ۴۹,۲٠٠ ۴۸,۶۵۹
  ۳.۸۸
  ۵۹۸,۹۶٠ ۴۷,۳۶۲
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۴۹۸
  ٠.۶۶
  ۶,۳۷۳,۲٠۵ ۱۵,۶٠۳
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۶,٠٠٠ ۵,۶۷۴
  ۱۱.۱۱
  ۱,۸۴٠,٠٠٠ ۵,۴٠٠
 • فمراد آلومراد ۳۳,۴۳٠ ۳۳,۴۱۴
  ۵
  ۱,۳۸٠,۴۴۹ ۳۱,۸۳۹
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۶٠٠ ۷,۶۷۳
  ۱.۲۵
  ۱۳۵,۱۸٠,۹٠۹ ۷,۵٠۶
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۶,۴۱۴ ۶,۳۸۳
  ۴.۹۹
  ۱۲,۴۴۳,۶٠۱ ۶,۱٠۹
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۵۳,۸۹۹ ۵۳,۲۷۹
  ۳.۹۴
  ۹۸,۴۶۴ ۵۱,۸۵۶
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۳,۹۱٠ ۳,۹۱۳
  ۱.٠۱
  ۱۲۶,۸۴۵,۲۱۱ ۳,۹۵٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۹,٠۴۲ ۹,۱۹۶
  ۳.۵۹
  ۱۴,۹۲۷,۳۶۸ ۹,۳۷۹
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱۸,٠۴۷ ۱۷,۹۴۱
  ۵
  ۲,۷۵۵,٠۴۶ ۱۷,۱۸۸
 • قاسم قاسم ایران ۵۳,۵٠٠ ۵۳,۷۷۸
  ۳.٠۸
  ۳,٠۹۶,۶٠۹ ۵۵,۲٠۳
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۵٠,۱٠۷ ۴۹,۶۲۶
  ۵
  ۶۴,۳۷۷ ۴۷,۷۲۱
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲۴,۴۸۲ ۲۳,۷۴۶
  ۵
  ۳۲,۱۴۴,۸۸۷ ۲۳,۳۱۷
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۴۱,۷۱٠ ۴۱,۹۵۴
  ۳.۷۲
  ۲۴٠,۳٠۷ ۴۳,۳۲٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۷,۸۹۷ ۱۷,۷۲۶
  ٠.۴۴
  ۱,٠۲۱,۲۹۷ ۱۷,۹۷۶
 • قشکر شکرشاهرود ۲۱,٠۵۱ ۲٠,۸۳۸
  ۱.۶۶
  ۲,۹۱٠,٠۹۸ ۲۱,۴٠۷
 • قشهد شهد ۱۸,۳۴٠ ۱۸,۱۷۸
  ۲.٠۷
  ۵۹۸,۷۳۲ ۱۸,۷۲۷
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۳,۶۴۲ ۲۳,۴۱۳
  ۵
  ۶,۸۹۱,۸۶٠ ۲۲,۵۱۷
 • قصفها قنداصفهان‌ ۵۳,۴٠۱ ۵۲,۷۳۳
  ۵
  ۸۳۲,۷۵۲ ۵٠,۸۵۹
 • قلرست قند لرستان‌ ۱۶,۹۹۹ ۱۷,۲۴۶
  ۳.۲۴
  ۱,۳۹۶,۱۹۸ ۱۷,۵۶۸
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۸,۸۷٠ ۲۸,۹۴۳
  ۵
  ۱,۲۵۵,٠۱٠ ۳٠,۳۸۹
 • قنیشا قند نیشابور ۱۳,۹۴٠ ۱۳,۸۷۵
  ۱.۹۲
  ۳,۶۶۳,٠۴۱ ۱۴,۲۱۳
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱۹,۷۵۱ ۱۹,۷۵۱
  ۵
  ۵۳,۸۵۱ ۱۸,۸۱۱
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۵,٠۵۲ ۱۵,۲۶۱
  ۲.٠۵
  ۳,۴۲۷,۸۵۷ ۱۵,۳۶۷
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۸,۴۴۳ ۲۸,۱۹۷
  ۵
  ۹۸۱,۴۳۴ ۲۷,٠۸۹
 • کالا بورس کالای ایران ۲۴,٠٠۸ ۲۳,۷۳۲
  ۵
  ۷,۱۵۶,۸۲۱ ۲۲,۸۶۵
 • کاما باما ۲۲,۹۴۸ ۲۲,۸۸۹
  ۵
  ۲,۸٠۲,۸۳۲ ۲۱,۸۵۶
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۵,۷۹۹ ۵,۷۷۶
  ٠.۷۱
  ۱۶,۵۴۷,۱۱۹ ۵,۷۵۸
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۱۱۳,۹۶۲ ۱۱۳,۹۳۷
  ۵
  ۲,۷۵۵,٠۳۱ ۱٠۸,۵۳۶
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۸,۸٠٠ ۱۸,۸٠٠
  ۵.۵۱
  ۷۵٠,٠٠٠ ۱۷,۸۱۸
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۳۴,۵۹٠ ۳۴,۲۶۱
  ٠.۳۵
  ۷۱۵,۵۵۵ ۳۴,۴۷٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۶,۳۵٠ ۱۶,۳۸۶
  ۲.۴۲
  ۱,۷۹۱,۴۵۱ ۱۶,۷۵۵
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۲۸,٠٠٠ ۲۸,٠۶۳
  ٠.۲۷
  ۷۲۵,۳۵۴ ۲۸,٠۷۶
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱٠,۵۱٠ ۱٠,۲۴۳
  ۵
  ۱۱,۲۲٠,۲۶۹ ۱٠,٠۱٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۲۷,۷۶٠ ۲۷,۳۳۲
  ۴.۹۷
  ۹۱۳,۵۸۹ ۲۶,۴۴۶
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۶,۶۸۹ ۶,۶۳۱
  ٠.۵۶
  ۱٠,۶۱۹,۱۶۶ ۶,۷۲۷
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۴۷,۴۱۳ ۴۷,۴۱۳
  ۵
  ۱,۲۶۳,۵۶٠ ۴۵,۱۵۶
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳۳,۲۵٠ ۳۳,۷۳۸
  ۳.۱۲
  ۲۲۷,۹۷۶ ۳۴,۳۲٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۷۶,٠٠٠ ۷۷,۱۵۱
  ۱.۷۹
  ۴۹۳,۹۸۸ ۷۷,۳۸۵
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۸,۶۹۶ ۸,۷۲۴
  ۴.۵۶
  ۲۳,۹٠٠,۵۴۶ ۸,۳۱۷
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۱,۸٠٠ ۱۱,۸۴۳
  ۲.۴۲
  ۱,۱۷۵,۶۲۴ ۱۲,٠۹۳
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۵۲,۴٠۸ ۵۱,۵۶۵
  ۵
  ۱۹,۵۵۷,۳٠۵ ۴۹,۹۱۳
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱٠,۱٠٠ ۱٠,۳۱۱
  ۲.۹
  ۸,۸۲۴,۸۳۸ ۱٠,۴٠۲
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱٠,۴۱۱ ۱٠,۱۸۸
  ۴.۹۹
  ۴,۴۴۶,۵۲۶ ۹,۹۱۶
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۳,۳۴۶ ۱۳,۴۶٠
  ۲.۴۸
  ۱,۹۹۵,۵۹۴ ۱۳,۶۸۵
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲٠,٠۹۴ ۲٠,۱۱۷
  ۲.۳۵
  ۷,۷۷۳,۴۷۶ ۲٠,۵۷۷
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۶۵,۲٠۵ ۶۴,۴۳۲
  ۱۴.۵
  ۶۳۴,۱۱۸ ۵۶,۹۴۶
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۵,٠۳۳ ۱۵,٠۳۳
  ۴.۹۹
  ۶۶۸,۲۱۲ ۱۴,۳۱۸
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۵۱,۱۷۲ ۵۲,۲۳۲
  ۵
  ۸۹۷,۸۲۶ ۵۳,۸۶۵
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۸,۲٠٠ ۱۸,۱۲۴
  ۱.۶
  ۱,۹۹۴,٠۲۶ ۱۸,۴۹۶
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳۹,۱۸۳ ۳۸,۶۶۴
  ۵
  ۳,۲۲۳,۷۱۱ ۳۷,۳۱۸
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۲۶,۷۳۹ ۲۶,۱۷۳
  ۳.۸۴
  ۸۸۸,۷۳٠ ۲۵,۷۴۹
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۷,۶۱۲ ۲۷,۴۴۶
  ۱.۱
  ۲,۵۶۷,۴۹۴ ۲۷,۹۲٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۷,۸۸۹ ۷,۸۲۵
  ۱.۶۷
  ۲٠,۲۵۸,۲۱۳ ۸,٠۲۳
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۲۶,٠٠٠ ۲۴,۹۵۴
  ۴.۵۷
  ۴,۱۲۶,۵۳۲ ۲۴,۸۶۴
 • کلوند کاشی‌ الوند ۱٠,۶۳۵ ۱٠,۴۸۷
  ٠.۴۹
  ۳,۱۹۷,۱۹۳ ۱٠,۶۸۷
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۲۹,۶۱۴ ۲۹,۴۸۲
  ۵
  ۱,۳۷۴,۸۵۵ ۲۸,۲٠۴
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۲۳,۹۲٠ ۲۳,۹۷۲
  ۴.۹۹
  ۱,۷۷۹,۴٠۱ ۲۵,۱۷۶
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۴۴,٠۲۷ ۴۴,۳۹۲
  ۱.۳۱
  ۷۲۳,۹۸۸ ۴۴,۶۱۱
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱٠,۱۹٠ ۱٠,۱۱۶
  ۱.٠۶
  ۴,۷۸٠,۶۶٠ ۱٠,۲۹۹
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱۱,۹۷٠ ۱۲,۱٠۴
  ٠.۹۳
  ۵,۶۷۲,۹۲۴ ۱۲,٠۸۲
 • کوثر بیمه کوثر ۱۶,۳٠۴ ۱۵,۸۸۹
  ۵
  ۸,۱۲۳,۳۵۵ ۱۵,۵۲۸
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲۷,۳۵۲ ۲۷,۲۲۳
  ۵
  ۳۱,٠۶۶,۳۹٠ ۲۶,٠۵٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۵,۶٠٠ ۲۵,۷۶۶
  ۳.۵۸
  ۹٠۵,۳٠۹ ۲۶,۵۵۱
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۲۵,۲۹۴ ۲۵,۳۱۲
  ۴.۳۷
  ۲,۴۱۱,۵۶۶ ۲۶,۴۴۹
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۴٠,۲۱۷ ۳۹,۶۷۸
  ۵
  ۹۲٠,۱۳۴ ۳۸,۳٠۲
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,۳۸٠ ۳,۴۲۶
  ۱.۶۶
  ۶,۳۷۳,۵٠۷ ۳,۴۳۷
 • لابسا آبسال‌ ۲۷,۶۸٠ ۲۷,۸۴٠
  ۱
  ۱,۸۳۹,۹۴۳ ۲۷,۹۵۹
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۳۶,۷۱۵ ۳۶,۵۳۵
  ۵
  ۱,۵۲٠,۵۴۳ ۳۴,۹۶۷
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۶,۲۷۵ ۲۶,۱۹۵
  ۳.۱۸
  ۱,٠۶٠,۶۳۱ ۲۷,۱۳۷
 • لخزر پارس‌ خزر ۶۹,۱۸۹ ۶۹,۱۸۹
  ۵
  ۱۴٠,۳۳۱ ۶۵,۸۹۵
 • لسرما سرما آفرین‌ ۱۳,۳۷۳ ۱۳,۲۵۷
  ۴.۹۹
  ۴,۲۷۳,٠۶۱ ۱۲,۷۳۷
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۴,۴۵٠ ۴,۵۴۹
  ۴.۴۹
  ۲,۹۸۷,۸۴٠ ۴,۶۵۹
 • ما بیمه ما ۶,۱۵٠ ۶,٠۵۸
  ۱.۴۱
  ۲,۴۸۳,۸۴۲ ۶,۲۳۸
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۱۹,۳۷۵ ۱۹,۳۵۹
  ۵
  ۹,۵۸۲,۵۹۳ ۱۸,۴۵۳
 • مارون پتروشیمی مارون ۵۶,۶٠۱ ۵۶,۴٠۹
  ۳.۴۶
  ۴۱٠,۲۳۲ ۵۴,۷۱٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۱,۷۵۸ ۱۱,۹۶۸
  ۲.۱۵
  ۴,۵۲۹,۴۸۹ ۱۲,٠۱۶
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۳,٠۴٠ ۱۳,٠۹۵
  ٠.٠۵
  ۷۴۶,۲۲۳ ۱۳,٠۳۴
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۷,۷۳۷ ۷,۶۲٠
  ٠.۵۲
  ۱٠,٠۵۸,۳٠۶ ۷,۶۹۷
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱۴,۹۹٠ ۱۴,۹۴۵
  ۲.۱
  ۱,۲۸۹,۴۳۱ ۱۵,۳۱۲
 • ملت بیمه ملت ۷,۹۱۹ ۷,۸۴۹
  ۴.۶۲
  ۸,۸۱۳,۹۴۲ ۷,۵۶۹
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۵,۲۷۸ ۵,۲۴۳
  ٠.۸۶
  ۶,۱۲۱,۵۶۵ ۵,۲۳۳
 • میهن بیمه میهن ۳,۱۹۴ ۳,۱۶۶
  ۵
  ۱۱,٠۳۹,۲۸۶ ۳,٠۴۲
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۵,۳۴۲ ۵,٠۸۹
  ۴.۹۹
  ۲۱٠ ۵,٠۸۸
 • نطرین عطرین نخ قم ۳۷,۳۷۲ ۳۷,۸۴۵
  ۲.۲۴
  ۱,۶۵۴,۹۶۴ ۳۸,۲۲۹
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۳۵,۳۱۶ ۳۴,۷٠۴
  ۵
  ۷۳۷,۸۱۳ ۳۳,۶۳۵
 • نوری پتروشیمی نوری ۵۹,۳۹۷ ۵۹,۷۸۲
  ۱
  ۴,۳۷۶,۲۶۵ ۵۹,۹۹۹
 • نوین بیمه نوین ۳,۴۲۳ ۳,۴۱۹
  ۵
  ۳۷,۳۱۵,۸۸۹ ۳,۲۶٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۹,۲۵۷ ۹,۴٠۲
  ۱.۹۲
  ۲۷,۶۸۳,۵۲٠ ۹,۴۳۸
 • هجرت پخش هجرت ۳۱,۱۲٠ ۳۱,۲۶۱
  ٠.۷۹
  ۱,۵٠۸,۷۴۲ ۳۱,۳۶۸
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۳۸۴ ۵,۴۱۶
  ۲.۳۲
  ۷,۹۷۱,۱۴۱ ۵,۵۱۲
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۶,۴۱۷ ۱۶,۶۲۲
  ۳.٠۲
  ۴,۸٠۱,۷٠۶ ۱۶,۹۲۹
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۵,۸٠٠ ۵,۷۶۵
  ٠.٠۲
  ۱٠,۱۵۵,۷۷۷ ۵,۸٠۱
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۹,۸۹۹ ۲٠,۲٠۸
  ٠.۴۶
  ۲,۲۶۳,۳۸۶ ۱۹,۸٠۷
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۳۹۹ ۳,۳۹۷
  ۱.۷۹
  ۹,۱٠۱,۷۲۸ ۳,۴۶۱
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۷,۵٠٠ ۷,۵۲۷
  ۳.۲۳
  ۱۷,۵۹۷,۵۷۴ ۷,۷۵٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۸,۵٠٠ ۸,۵۶۴
  ۱.۱۴
  ۲,۵۷۸,۵۱۷ ۸,۵۹۸
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۱,۷٠۶ ۱۱,۷٠۶
  ۵
  ۲,۷۲۲,۸۶۶ ۱۱,۱۴۹
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۴,۸۶٠ ۴,۸۸۶
  ٠.۹۶
  ۱۸,۵۸۱,۵۲۶ ۴,۸۱۴
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,٠۵٠ ۶,٠۳۲
  ٠.۲۵
  ۱۲,٠۵۷,۸۷۶ ۶,٠۶۵
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۶,۱٠۱ ۶,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۱۴۹,۵۸۷,۹۶٠ ۵,۸۱۱
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۶۲۳ ۶۲۸
  ٠.۱۶
  ۲۲۲,۲۳٠,۵۴۳ ۶۲۴
 • وبملت بانک ملت ۶,۹٠٠ ۶,۸۶۹
  ٠.۵۸
  ۹۵,۱٠۵,۴۱۷ ۶,۸۶٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۶,۹۲۵ ۶,۹۲۳
  ۳.۳
  ۵۹,۲۹۳,۴۷۹ ۶,۷٠۴
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۹٠٠ ۳,۹۲٠
  ۱.۶۹
  ۵,۳٠٠,۲۴۴ ۳,۹۶۷
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۴,۷۳۲ ۴,۷۱۴
  ۴.۹۹
  ۵۳,۹۲۱,۶۴۷ ۴,۵٠۷
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۳,۳۱۵ ۳,۲۸۳
  ۴.۹۴
  ۱۴۹,۳۷٠,٠۸۸ ۳,۱۵۹
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۷۴۸ ۲,۷۴٠
  ٠.۳۷
  ۱۳۵,٠۴۵,۸۳۹ ۲,۷۳۸
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۹,۳۵٠ ۹,۴۵۴
  ۱.۵۴
  ۶,٠۵۱,۹۸٠ ۹,۴۹۶
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۴۹,۷۶۸ ۴۹,۷۲۶
  ٠.۹
  ۴٠۱,۹۵۱ ۴۹,۳۲۶
 • وپست پست بانک ایران ۵,۶٠۱ ۵,۶۶٠
  ۴.۵۷
  ۲٠,۷۹۵,۵۸۹ ۵,۸۶۹
 • وتجارت بانک تجارت ۵۱۷ ۵۱۹
  ۱.۱۷
  ۸۲٠,٠۶۹,۶۲۱ ۵۱۱
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۴,۳۳۵ ۴,۳۵۶
  ٠.۵۵
  ۱۴,٠۷۳,۶۶۵ ۴,۳۵۹
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,۸۱۹ ۴,۷۶۲
  ۲.۶۵
  ۶,۵۷۲,۷۶۳ ۴,۹۵٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۱۲,۹۳۶ ۱۲,۷۷۵
  ۳.٠۵
  ۵,۹۱۱,۹۲۷ ۱۳,۳۴۳
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۵,۶۸۷ ۵,۶۸۷
  ۴.۹۸
  ۲,۴۱٠,۵۴۸ ۵,۴۱۷
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۶,۶۹۶ ۶,۶۴۷
  ۴.۹۹
  ۱۶,۶۸۵,۸۶۲ ۶,۳۷۸
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۲,۴۷٠ ۲,۴۹۵
  ۱
  ۶۹,۷۱۲,۵۵۶ ۲,۴۹۵
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,۸۸٠ ۴,۹٠۳
  ۱.۴۷
  ۳,۳۶۳,٠۳۸ ۴,۹۵۳
 • ودی بیمه دی ۴,۸۱۱ ۴,۷۴۳
  ۱.۹۲
  ۲۷,٠۲۵,۵۳۸ ۴,۹٠۵
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۲,۳۲٠ ۲,۳۳۸
  ۱.۱۵
  ۸۸,٠۹۷,۵۴۲ ۲,۳۴۷
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۲,۴۸۹ ۲,۴۶۲
  ۴.۹۸
  ۱۴۳,۹۸۴,۸۶۹ ۲,۳۷۱
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱۷,۱۲۱ ۱۶,۹۶۴
  ۵
  ۱۲,۶۱۳,۹۲۵ ۱۶,۳٠۶
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۴,۲۵٠ ۴,۲۷۳
  ۹.۸۸
  ۱۷,۵٠۲,۷٠۴ ۳,۸۶۸
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۴۲٠ ۴,۴٠۶
  ٠.۴۷
  ۱,۹۷٠,۲۶۵ ۴,۴۴۱
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۸۱٠ ۲,۸۵۴
  ۴.۱۳
  ۴۸,۱۸۵,۷۲۳ ۲,۹۳۱
 • وسینا بانک سینا ۳,۳۷۳ ۳,۳۹۱
  ۴.۵۶
  ۴۶,۱۵۳,۶٠۳ ۳,۵۳۴
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۵,۳۴٠ ۵,۳۵۴
  ۳.۴۲
  ۱۶,۹۷۹,۲۷۹ ۵,۵۲۹
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۵,٠۹٠ ۵,۱۱۶
  ٠.۳۷
  ۱٠,۲٠۱,۸۹۱ ۵,٠۷۱
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۳,۶۸۸ ۳,۷۱۵
  ٠.۶۲
  ۱۸,۸۸۴,۹۴۹ ۳,۷۱۱
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۴,۱۱٠ ۴,۱۱۶
  ۱.۶۱
  ۴۷,۱۶۵,۸۱٠ ۴,٠۴۵
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۴٠٠ ۳,۴۹۸
  ۲.۸۶
  ۳,٠۸۴,۴۶۶ ۳,۵٠٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۶,۲٠٠ ۶,۱۲٠
  ٠.۴
  ۲۲,۴۹۹,۷۴۸ ۶,۲۲۵
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۵,٠۴٠ ۵,٠۵٠
  ۲.۸۹
  ۸,۲۵۶,٠۱٠ ۵,۱۹٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۴۹۵ ۲,۵۲٠
  ۲.۲
  ۸۵,۳۳۸,۶۳۵ ۲,۵۵۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۴,۵٠٠ ۴,۴۹۹
  ۴.۹۹
  ۱۳,۲۵۵,۵۹۸ ۴,۲۸۶
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۳,۱۱۱ ۳,۱۱٠
  ۱.۷۷
  ۱۱,۷۲۳,۷۶۵ ۳,۱۶۷
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۴,۸٠٠ ۴,۷۷۲
  ٠.۲۱
  ۷,۸۱۱,۲۹۲ ۴,۸۱٠
 • ولملت واسپاری ملت ۵,۱۵٠ ۵,۲۲۸
  ۴.٠۱
  ۶,۲۵۴,۵۱۸ ۵,۳۶۵
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۹,۸۶٠ ۹,۷۱۱
  ۴.۹۹
  ۲۴,۲۷٠,۴۱۳ ۹,۳۹۱
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۵,۵۵٠ ۵,۵۷۵
  ۱.۳۳
  ۵۵,۶۹۸,۱۲٠ ۵,۴۷۷
 • ومعلم بیمه معلم ۴,۸۲۵ ۴,۸۶۷
  ٠.۷۸
  ۵,۳٠۹,۶۳٠ ۴,۸۶۳
 • وملل اعتباری ملل ۳,۸۹۶ ۳,۹۲۴
  ۲.۹۹
  ۶۷,۵۴۳,۳۲۷ ۳,۷۸۳
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۸۵,۳٠۲ ۸۷,۳۸۶
  ۳.۱۵
  ۳۸,۸۹۸ ۸۸,٠۷۸
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۹,۲۲۲ ۹,۲۴۷
  ۲.۴۱
  ۴,۹۵۳,۵۳۶ ۹,٠٠۵
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۷۱۷ ۳,۶۴۸
  ۵
  ۲٠۷,۱۶۹,۵۴۲ ۳,۵۴٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۴۹۸ ۲,۵٠۱
  ۲.۳۸
  ۴۸,۳۹۳,۹۲۶ ۲,۵۵۹
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۸,۳۹۸ ۸,۳۹۸
  ۴.۹۹
  ۱,۳۷۳,۴۹٠ ۷,۹۹۹
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۹,۱۷٠ ۹,۲۵۴
  ۳.٠۷
  ۱۱,۱۲۹,۹۵۴ ۹,۴۶٠